روان شناسی
من از یاد دادن آنچه كه یاد گرفته ام، هرگز خسته نشده ام. این تنها خدمت ناچیزی است كه می توانم آن را به خود نسبت دهم
 
 
جمعه چهارم اسفندماه سال 1391 :: نویسنده : علی رضا دره زرشکی

در این مطلب ما به بیان نقش سلسله مراتب قدرت در تبعیض قائل شدن بین فرزندان و آینده فرزندانی که نورچشمی والدین هستند، پرداخته ایم.

 

 

تفاوت و تبعیض قائل شدن بین فرزندان موضوع جدیدی در خانواده ها نیست. این امر از گذشته های دور تا به امروز وجود داشته است. در گذشته در خانواده های پدرمحور فرزند پسر ارزش بیشتری داشت و در خانواده های مادر محور، دختر بود که جایگاه بالاتری به خود اختصاص می داد. در خانواده های پر تعداد امروزی تنها دختر یا تنها پسر کانون توجه واقع می شود و وقتی بین والدین اختلاف وجود داشته باشد، گرایش به فرزندان غیرهم جنس زیادتر می شود. زن، پسر خانواده را کانون توجه قرار می دهد و مرد، دختر خانواده را به جایگاه بالاتری می رساند.

 

از زوایای مختلف می توان درباره دلایل گرایش والدین به یک فرزند و تبعیض قائل شدن بین فرزندان گفت وگو کرد.

 

در این مطلب ما به بیان نقش سلسله مراتب قدرت در تبعیض قائل شدن بین فرزندان و آینده فرزندانی که نورچشمی والدین هستند، پرداخته ایم.

 

در این مطلب ما به بیان نقش سلسله مراتب قدرت در تبعیض قائل شدن بین فرزندان و آینده فرزندانی که نورچشمی والدین هستند، پرداخته ایم.

 

 

تفاوت و تبعیض قائل شدن بین فرزندان موضوع جدیدی در خانواده ها نیست. این امر از گذشته های دور تا به امروز وجود داشته است. در گذشته در خانواده های پدرمحور فرزند پسر ارزش بیشتری داشت و در خانواده های مادر محور، دختر بود که جایگاه بالاتری به خود اختصاص می داد. در خانواده های پر تعداد امروزی تنها دختر یا تنها پسر کانون توجه واقع می شود و وقتی بین والدین اختلاف وجود داشته باشد، گرایش به فرزندان غیرهم جنس زیادتر می شود. زن، پسر خانواده را کانون توجه قرار می دهد و مرد، دختر خانواده را به جایگاه بالاتری می رساند.

 

از زوایای مختلف می توان درباره دلایل گرایش والدین به یک فرزند و تبعیض قائل شدن بین فرزندان گفت وگو کرد.

 

در این مطلب ما به بیان نقش سلسله مراتب قدرت در تبعیض قائل شدن بین فرزندان و آینده فرزندانی که نورچشمی والدین هستند، پرداخته ایم.

 

مشکلات نورچشمی ها

 

معمولا والدین یکی از فرزندان خود را بیشتر دوست دارند و معمولا همان فرزند قربانی می شود، زیرا رشوه زیادی از پدر و مادرش دریافت می کند.به این فرزند محبت و توجه زیادی می شود و امکانات بیشتری در اختیار وی قرار می گیرد. این محبت های افراطی باعث می شود که او نتواند در زندگی آینده اش موفق عمل کند، میزان سازگاری او در زندگی کمتر است و تاب مقاومت در برابر مشکلات را ندارد زیرا همواره از حمایت های بی دریغ والدین برخوردار بوده است. این دسته از افراد یا در زندگی بسیار دست و پا چلفتی می شوند و یا زورگو که در هر دو صورت ناموفق خواهند بود.

 

دکتر شهرام ناصری با بیان این مطلب ادامه می دهد: بدون شک والدین همه فرزندان خود را دوست دارند اما تفاوت در چگونه دوست داشتن است. در واقع آن ها در چگونگی دوست داشتن بین فرزندان فرق می گذارند.نکته بسیار مهم اما فراموش شده در بسیاری از خانواده ها این است که والدین نمی دانند نقش پدرانه و مادرانه چقدر در زندگی و آینده کودک مهم است. پدر و مادر فرزندان خود را دوست دارند اما باید به شیوه های متفاوتی آن ها را دوست داشته باشند. مهر و محبت مادر باید بی قید و شرط و محبت پدر باید مشروط باشد زیرا نقش پدرانه این گونه اقتضا می کند. این در حالی است که در بسیاری از خانواده ها دو مادر در خانواده وجود دارد. به بیان دیگر پدر و مادر هر دو تلاش می کنند که به کودک بی قید و شرط محبت کنند و می پندارند این شیوه بهترین روش تربیتی است. هر دو در عرض هم قرار می گیرند و سلسله مراتب قدرت در خانواده وجود ندارد.

 

سلسله مراتب قدرت

 

در خانواده باید مرد در راس هرم قدرت باشد. مهر و محبت خود را به اعضای خانواده ابراز کند و توان این کار را داشته باشد اما باید محبتش به فرزندان مشروط باشد و بین فرزندان بنا به تفاوت های شخصیتی و سنی تفاوت قائل شود. در خانواده پس از پدر و مادر، فرزند در رتبه سوم قرار دارد. در حالی که بسیاری از والدین فرزند را راس هرم قدرت خانواده می نشانند و فکر می کنند با این کار چه ایثار و گذشتی از خود نشان داده اند.

 

رعایت سلسله مراتب قدرت به قدری در خانواده های امروزی نامانوس است که گویی والدین می خواهند ظلم کنند. در صورتی که رعایت این مسئله لطف به فرزندان است زیرا اگر هر فردی به اندازه خودش قدر ببیند برای رسیدن به جای بهتر با دیگران رقابت نمی کند و از آنچه هست راضی است. این سلسله مراتب توسط پدر تعیین و اجرا می شود.مادر نیز باید تابع این سلسله مراتب قدرت باشد و پس از پدر جایگاه دوم را در اختیار داشته باشد. شکایت فرزندان از نادیده گرفته شدن توسط والدین، اغلب از رعایت نشدن سلسله مراتب در خانواده ناشی می شود و...فرزندانی که جایگاه خود و خواهر یا برادر در خانواده را به درستی درک نکرده اند بیشتر ممکن است از بی اعتنایی یا بی توجهی والدین شکایت کنند.

 

نقش پدر

 

دکتر ناصری با اشاره به این که متاسفانه بیشتر پدران در خانواده های امروزی خود را دست کم می گیرند، تصریح می کند: نقش پدر در خانواده و جایگاه مناسب وی می تواند از بروز بسیاری از آسیب ها در خانواده پیشگیری کند. محبت پدر به اندازه مادر با ارزش اما مشروط است.یک پدر در صورتی فرزندانش را دوست دارد که شروطی را که گذاشته است، رعایت کنند و خواسته هایش را برآورده سازند. این طرز رفتار معامله نیست بلکه اهرمی برای تربیت و اجتماعی کردن فرزندان است. پدر باید در خانواده قانون بگذارد و سلسله مراتب قدرت را تعیین کند. اول از همه باید بتواند اعمال قدرت کند و بدون احساس گناه یا خجالت، قوانین را سختگیرانه اما با مهربانی اجرا کند. بار دیگر تاکید می کنیم که فرزندان به ۲ مادر نیاز ندارند و وجود پدر ضروری است.

 

تفاوت، تبعیض

 

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود سلسله مراتب قدرت در خانواده باز هم والدین ممکن است به یک فرزند محبت بیشتری نشان دهند، می گوید: هر فردی پس از والد شدن همچنان انسان است؛ انسانی با تمام کم و کاستی ها و خلاءهای شخصیتی. بنابراین کاملا طبیعی است که یکی از بچه ها بیشتر از بقیه مورد توجه قرار بگیرد و این خطا و یا گناهی نیست که والدین مرتکب آن می شوند. این مسئله به ویژه در فرهنگ رایج امروزی با توجه به طرح مسائلی مانند عدالت، مساوات و برابری در همه زمینه ها، بیشتر نمود پیدا می کند. بنابراین تاکید می کنیم که با رعایت سلسله مراتب قدرت و در صورت قرار گرفتن پدر در راس هرم قدرت در خانواده این مشکل خود به خود رفع می شود و اگر هم شکایتی باشد، غیرمنطقی است.

 

پدر باید بر حسب توانایی ها بین فرزندان تفاوت قائل شود، اعمال قدرت کند، جایگاه هر فردی را تعیین و نقش خود را بازی کند. هیچ یک از این کارها به مفهوم تبعیض گذاشتن بین فرزندان نیست.این مشاور خانواده با اشاره به این که به هم ریختن سلسله مراتب قدرت در خانواده تبعیض نام دارد، تاکید می کند: اگر عضوی از اعضای خانواده که جایگاه پایین تری دارد، امتیازات بیشتری دریافت کند تبعیض روی داده و این عضو ممکن است کوچک ترین فرزند یا اولین فرزند باشد. در بسیاری از خانواده های امروزی و طبق فرهنگ قدیمی و سنتی ما، فرزندان ارشد خانواده ارج و قرب بیشتری نسبت به دیگر فرزندان دارند. اما درست به همین دلیل آسیب پذیرترند. این افراد غیراجتماعی هستند. بخشش کمتری دارند زیرا همواره کانون توجه و محبت بوده اند و توقع دارند در زندگی آینده شان هم همین اتفاق بیفتد. آن ها در سازگاری و انطباق پذیری با محیط پیرامون بیشتر دچار مشکل می شوند زیرا همواره چتر حمایتی بزرگ والدین روی سر آن ها بوده است.

 

بچه های بزرگ تر از زندگی لذت کمتری می برند زیرا آستانه لذت بالایی را تجربه کرده اند و هرگز نمی توانند با لذت های کوچک و جزئی زندگی شادی داشته باشند و در حالی که خواهر و برادرهای کوچک تر با اندک چیزی شاد می شوند، آن ها نمی توانند آن میزان شادی را با دستاوردهای بزرگ تر تجربه کنند.گاهی در خانواده ها به فرزند کوچک تر توجه بیشتری می شود و حتی خواهر و برادرها تمایل زیادی به ابراز محبت به او دارند. فرزند کوچک بیشتر به علت سن کم و ضعف مورد حمایت والدین به ویژه مادر قرار می گیرد که این امر او را آسیب پذیر می کند. زیرا او همواره احساس وابستگی و نبود استقلال می کند و حمایت همه جانبه و همیشگی والدین را می خواهد و در صورت نبود این حمایت به سرعت احساس ضعف و ناتوانی می کند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه سوم تیرماه سال 1398 09:05

Thanks! I enjoy this.
generic low dose cialis fast cialis online only here cialis pills cialis 10mg prix pharmaci cialis daily dose generic achat cialis en europe cialis qualitat cialis tablets cialis rezeptfrei how to purchase cialis on line
یکشنبه دوم تیرماه سال 1398 17:06

Regards. Helpful stuff.
cialis 5 mg funziona miglior cialis generico buying cialis on internet preis cialis 20mg schweiz cialis generico cialis dosage cialis generico postepay cialis online deutschland best generic drugs cialis cialis sale online
شنبه یکم تیرماه سال 1398 09:31

With thanks, Helpful stuff.
buy cialis sample pack cialis 5 mg only now cialis 20 mg cialis venta a domicilio where to buy cialis in ontario cialis 5 mg para diabeticos cialis generico postepay cialis coupons printable cialis price in bangalore where do you buy cialis
جمعه سی و یکم خردادماه سال 1398 01:48

You've made the point.
cheap cialis generic cialis 20mg tablets cialis pas cher paris enter site 20 mg cialis cost cialis ahumada cialis generico lilly cost of cialis per pill cialis 5 mg funziona how does cialis work when can i take another cialis
پنجشنبه سی ام خردادماه سال 1398 05:51

You actually said it very well!
cialis price in bangalore cilas canadian drugs generic cialis cialis cipla best buy buying cialis on internet cialis tablets for sale buy cialis online nz cialis generico postepay cialis daily new zealand cialis generic tadalafil buy
چهارشنبه بیست و نهم خردادماه سال 1398 14:41

Regards, Numerous info!

effetti del cialis venta de cialis canada cialis cipla best buy cialis generico online achat cialis en itali cialis 20 mg cost cialis side effects canadian drugs generic cialis cialis pills price each cialis generique 5 mg
دوشنبه بیست و هفتم خردادماه سال 1398 09:00

Nicely put, Thank you!
we choice cialis pfizer india cialis italia gratis cialis generico en mexico cialis online deutschland free generic cialis we recommend cialis info tadalafilo cialis alternative how to buy cialis online usa cialis lilly tadalafi
یکشنبه بیست و ششم خردادماه سال 1398 19:35

Regards, I like it!
cialis preise schweiz order cialis from india cialis tablets viagra or cialis tesco price cialis tadalafil 20mg cialis sale online cilas precios cialis peru can i take cialis and ecstasy
یکشنبه بیست و ششم خردادماه سال 1398 04:58

Wow a lot of helpful information.
cialis kaufen wo we choice free trial of cialis buy brand cialis cheap we like it cialis price cialis preise schweiz prezzo cialis a buon mercato pastillas cialis y alcoho are there generic cialis cialis 20mg prix en pharmacie we choice cialis pfizer india
شنبه بیست و پنجم خردادماه سال 1398 15:11

You have made your stand pretty clearly!!
achat cialis en europe cialis price thailand buy name brand cialis on line preis cialis 20mg schweiz buy online cialis 5mg buy cheap cialis in uk price cialis best cialis wir preise cipla cialis online cialis efficacit
شنبه بیست و پنجم خردادماه سال 1398 00:56

Many thanks. I value this.
cialis for daily use wow look it cialis mexico precios cialis peru cialis qualitat interactions for cialis generic cialis levitra enter site very cheap cialis cialis kamagra levitra deutschland cialis online recommended site cialis kanada
پنجشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1398 20:03

Useful write ups. Kudos!
tarif cialis france cialis bula cialis super acti cheap cialis interactions for cialis generic cialis pill online cost of cialis per pill cialis generic availability click now buy cialis brand cialis cipla best buy
دوشنبه بیستم خردادماه سال 1398 11:50

You have made your point very clearly.!
miglior cialis generico cost of cialis cvs canada discount drugs cialis cialis et insomni online cialis cialis online deutschland viagra cialis levitra only now cialis 20 mg cialis uk achat cialis en suisse
شنبه هجدهم خردادماه سال 1398 00:48

You definitely made the point!
generic cialis viagra vs cialis vs levitra where do you buy cialis cialis for sale in europa order a sample of cialis generic cialis at the pharmacy cialis online prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg scheda tecnica cialis arginine interactio
جمعه هفدهم خردادماه سال 1398 18:34

This article is in fact a fastidious one it assists new net users, who are wishing for blogging.
یکشنبه یکم اردیبهشتماه سال 1398 15:31
低価格且つ高品質のブランド品コピーアクセサリー,ブランドスーパーコピー携帯iphone8/8 plusケース,ブランド コピー財布
یکشنبه یکم اردیبهشتماه سال 1398 15:31
最高品質ブランド時計スーパーコピー、人気N級品ブランド
چهارشنبه بیست و هشتم فروردینماه سال 1398 02:36
当店ブランドスーパーコピー時計、財布、バッグ激安代引きN級品通販,
جمعه بیست و سوم فروردینماه سال 1398 14:02

You stated it terrifically!
how safe are canadian online pharmacies canadian pharmacycanadian pharmacy northwest pharmacies online online pharmacies reputable canadian prescriptions online canadian rxlist canadian cialis Northwest Pharmacy aarp recommended canadian online pharmacies online drug store
چهارشنبه بیست و یکم فروردینماه سال 1398 23:15

Nicely put. Many thanks!
north west pharmacy canada online pharmacies mexico best canadian pharmacy canadian pharmaceuticals most reliable canadian pharmacies canadian pharmaceuticals for usa sales canada online pharmacy canadian pharmaceuticals cialis from canada online pharmacies mexico
یکشنبه هجدهم فروردینماه سال 1398 09:51
スーパーコピー,ブランド,ルイヴィトン,ロレックス
پنجشنبه پانزدهم آذرماه سال 1397 08:36

With thanks, Lots of advice!

cialis prezzo al pubblico click now buy cialis brand cialis preise schweiz cialis in sconto cialis herbs recommended site cialis kanada il cialis quanto costa ou acheter du cialis pas cher we recommend cheapest cialis prix cialis once a da
سه شنبه سیزدهم آذرماه سال 1397 14:46

Really a good deal of valuable data!
buy online cialis 5mg cialis lilly tadalafi cialis tablets for sale buy cialis online nz cialis patentablauf in deutschland cialis en 24 hora walgreens price for cialis get cheap cialis tarif cialis france opinioni cialis generico
شنبه دهم آذرماه سال 1397 14:41

Thanks a lot! I appreciate this.
safe dosage for cialis cialis daily dose generic cipla cialis online viagra cialis levitra cialis generic availability cialis super acti generic cialis levitra cialis 10mg prix pharmaci cialis online cialis australian price
شنبه دهم آذرماه سال 1397 02:22

You mentioned it superbly.
cialis professional yohimbe cialis name brand cheap cialis online napol generic low dose cialis acheter du cialis a geneve can i take cialis and ecstasy cialis 5mg tadalafil 20mg cialis daily reviews deutschland cialis online
جمعه نهم آذرماه سال 1397 15:03

Thanks a lot! I like this.
discount cialis we like it safe cheap cialis cialis kaufen bankberweisung cialis online cialis 100 mg 30 tablet buying cialis in colombia when will generic cialis be available sialis cialis patent expiration canadian drugs generic cialis
جمعه نهم آذرماه سال 1397 03:16

Amazing content. With thanks!
cialis professional yohimbe cialis ahumada cialis 20mg prix en pharmacie cialis price thailand prezzo di cialis in bulgaria cialis therapie cialis name brand cheap only now cialis for sale in us cialis coupon cialis wir preise
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 15:57

Thanks! I like this.
viagra vs cialis when can i take another cialis click now buy cialis brand cialis tadalafil we like it cialis soft gel we recommend cheapest cialis cialis official site cialis reviews safe site to buy cialis online prices on cialis 10 mg
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 03:54

Cheers, I like it.
we recommend cialis info wow cialis 20 cialis coupons generic cialis at the pharmacy cialis generic availability tadalafil tablets prices on cialis 10 mg where do you buy cialis buying cialis overnight we recommend cialis info
چهارشنبه هفتم آذرماه سال 1397 15:25

Wonderful facts. With thanks.
wow look it cialis mexico ou trouver cialis sur le net cialis pas cher paris buy online cialis 5mg cialis en 24 hora cialis daily dose generic cost of cialis cvs ou trouver cialis sur le net cialis baratos compran uk link for you cialis price
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


سلام به وبلاک من خوش اومدید من علیرضا 23 ساله فارغ التحصیل روانشناسی دانشگاه یزد
ساکن یزدم
خیلی خوشحال میشم با نظراتتون من را راهنمایی کنید

مدیر وبلاگ : علی رضا دره زرشکی
صفحات جانبی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطلبی بذارم

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
من و تو

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic