تبلیغات
روان شناسی - انگیزه ای برای درس خواندن ندارم
 
روان شناسی
من از یاد دادن آنچه كه یاد گرفته ام، هرگز خسته نشده ام. این تنها خدمت ناچیزی است كه می توانم آن را به خود نسبت دهم
 
 
جمعه چهارم اسفندماه سال 1391 :: نویسنده : علی رضا دره زرشکی
دست و دلم به درس خوندن نمی ره و هر چی می خوام خودم رو متقاعد کنم که باید درس بخونم ، نمی تونم؛ همة امکانات هم برای درس خوندن فراهمه، چه کنم؟

 

 

هر رفتاری که انسان انجام می دهد، ناشی از تعامل سه عنصر هدف، انگیزه و نیاز است. چرا وقتی ما تشنه می شویم، سراسیمه به هر طرفی می رویم، تا آب به دست آوریم و رفع عطش کنیم؟ زیرا نیاز به آب داریم و کمبود آب در بدن ما، موجب انگیختگی فیزیولوژیکی ما می شود و ایجاد انگیزه می کند و در نتیجه، برای رسیدن به هدف، یعنی آب، همة سعی و تلاش خود را به کار می گیریم. اگر شما می خواهید انگیزة مطالعه کردن بیشتری پیدا کنید، در مرحلة اول باید هدف خود را مشخص کنید. وقتی مشخص شد که شما چه هدفی دارید، طبعا برای رسیدن به آن هدف، احساس می کنید که نیازمند چیزهایی هستید که از طریق مطالعه و درس خواندن به دست می آیند و در نتیجه، برای دست یابی به آن چیزها، برنامه ریزی می کنید؛ سپس بر اساس آن برنامه، عمل می کنید.

بدون تردید، شما به خاطر هدفی در کنکور سراسری شرکت کردید؛ تا به دانشگاه راه پیدا کنید. حال که وارد دانشگاه شدید، باید توجه داشته باشید که هدف شما چه بود؛ زیرا بعضی از دانشجویان، یا هدف نهایی خود را گم می کنند و یا اهداف واسطه ای را به عنوان هدف نهایی، تلقی می کنند که در هر دو صورت، دچار نوعی سردرگمی می شوند و انگیزه ای برای مطالعه ندارند؛ حال آن که وارد دانشگاه شدن، در واقع، آغاز راه است و برای طی کردن این راه، باید شبانه روز تلاش کرد و از همة امکانات، بهره جست؛ تا به هدف رسید. موفقیت در تحصیل، برآیند عوامل زیر است:

 

1. میزان تلاش و کوشش، به گونه ای که بر اساس برنامه ای منظم صورت گیرد و نتیجة چنین تلاشی، باید متناسب با میزان صرف وقت باشد. به طور مسلم کوشش های منظم و پیگیر برای تسلط بر موضوع درس، نقش مؤثری ایفا می کنند.

 

2. انگیزه و علاقه که عاملی درونی است و به روشن شدن هدف درس، بستگی و ارتباط مستقیم دارد.

 

3. تجربیات قبلی که مفهوم دقیق آن، برخورداری از پیش مطالعه در زمینة درس جدید می باشد.

 

4. تمرکز و دقت، به گونه ای که ذهن با تمام توانایی و قدرت جذب اطلاعات علمی، در حوزه درس مورد نظر، فعال باشد.

 

5. برقراری ارتباط منطقی و معنادار بین بخش های مختلف درس مورد نظر، به گونه ای که «اصل پیوستگی» به عنوان یکی از اصول مهم یادگیری، حفظ شود. اگر مطالب درسی را به صورتی مرتبط با یکدیگر در نظر بگیرد و تأثیر حذف یا اضافة مطلبی را در آنها بررسی کنید، یادگیری پایدار و پابرجایی را احراز کرده اید.

 

6. بهره گیری از تلقین مثبت؛ اگر تحت تأثیر افکار منفی قرار می گیرید و در مقطعی از دوران تحصیل، تصور می کنید که فردی ناموفق و بیهوده هستید، عملاً رفتار و کردار شما متأثر از چنین وضعی خواهد شد و نتیجة مطلوبی به بار نخواهد آمد؛ امّا با تلقین جنبه های مثبت و سازنده، به افکار امیدبخش و متعالی دست خواهید یافت و تداوم چنین افکار و حالاتی، در نتیجة کارتان، چشمگیر خواهد بود.

 

7. توکل به خدای متعال را در هیچ لحظه ای از دست ندهید؛ بلکه در مواقع حساس و دشواری که برایتان پیش می آید، بیشتر از همیشه، به نیروی ایمان به خدا، تکیه کنید و او را در همه حال، ناظر بر خود و پشتیبان واقعی تان بدانید که در چنین صورتی، به یاری حق، موفقیت در انتظار شما خواهد بود.

 

8. راهکار اساسی در تحصیل موفق، کسب انگیزه و تقویت نشاط و شادابی درسی است. بنابراین برای افزایش سطح انگیزه، راهکارهای زیر را عملی سازید:

 

الف) فهرستی از توانمندی های خود تهیه کرده، روزی دو یا سه بار با صدای بلند آن را بخوانید؛ مثلا بگویید: من شخص با استعدادی هستم و من... هستم.

 

ب) فهرستی از فواید مادی, معنوی و موقعیتی درس خواندن و کسب موفقیت تحصیلی خود را تهیه کرده، آن را هر روز مرور کنید و هر روز نیم ساعت بر روی یکی از آن فایده ها، فکر کنید و 10 سطر دربارة آن بنویسید و این عمل را برای

 

همه فایده ها انجام دهید و بعد هر کدام را که برای شما خوشایندتر بود، گاهی اوقات مطالعه کرده، به آن بیفزایید.

 

ج) فهرستی از پیامدهای منفی درس نخواندن, مانند اخراج از دانشگاه، مشروط شدن و... را تهیه و با تأمل در مورد آنها، این پیامدهای منفی را برای خود، جدی, بزرگ و معضل آفرین معرفی کنید.

 

9. یکی دیگر از عوامل، شیوه درس خواندن است؛ پس خوب است در روش تحصیل خود تجدید نظر کنید و با مطالعة بیشتر، به یک شیوة علمی و کارآمد برسید. در این باره، توجه شما را به چند توصیة مهم دربارة شیوة تحصیل جلب می کنیم:

 

الف) سعی کنید برای حفظ و جلب انگیزة لازم, به اتفاق یکی از دوستان خود مطالعه کنید و یا با او مباحثه کنید.

 

ب) دانشجوی گرامی! شکل درس خواندن، بر اساس مادة درسی, مقطع تحصیلی, زمان و فرصت تحصیلی و توانمندی های فراگیر و موقعیت فراگیر، تفاوت می کند.

 

بی تردید، شکل تحصیل در دبستان با شکل تحصیل در دانشگاه، یکسان نیست و شما نمی توانید همان گونه که در دبیرستان درس می خواندید، در دانشگاه نیز به همان شیوه موفق باشید و یا شکل ارائة درس ریاضی و یاد گرفتن آن با درس فارسی، متفاوت است و بر همین اساس، در درس های دانشگاه، بیشتر حجم کار بر دوش فراگیر است و استاد تنها به ارائة مطالبی که دانشجو با تلاش فردی به آنها نمی رسد، می پردازد. از این رو، دانشجو باید به گونه ای به درس توجه کند که مطالب سهل را خود فراگیر بگیرد و مطالب دشوار را به کمک استاد بیاموزد. از این رو، توصیه می شود به امور زیر توجه کنید: 1. قبل از شرکت در کلاس درس، پیش مطالعه (مطالعه قبلی) داشته باشید.

 

2. با بر شمردن ثمرات و فواید درس و مجموعه درس ها و اجرای دقیق موارد قبلی، سطح انگیزة خود را افزایش دهید.

 

3. به هنگام پیش مطالعه، برخی نکات مهم درس را یادداشت کنید.

 

4. رأس ساعت مقرر، در کلاس درس حاضر شوید و بدانید که تأخیر و غیبت (هر چند مجاز)، آفت تحصیل مفید است.

 

5. در کلاس درس، به سخنان استاد و ارائة او به صورت دقیق گوش دهید و با تمرین، میزان تمرکز حواس خود را بالا ببرید و برای این کار، از 5 دقیقه شروع و لحظه به لحظه، آن را زیادتر کنید.

 

6. مطالب دشوار درس را یادداشت کنید.

 

7. اگر بین مطالبی که در پیش مطالعه یاد گرفتید و آن چه استاد می گوید، ناسازگاری وجود داشت، سؤال کنید و هر جا که ابهام داشتید، سؤال کنید.

 

8. از استاد درخواست کنید که کتاب های دیگری را غیر از متن درسی، به شما معرفی کند. این کتاب ها باید یکی در سطح برتر از متن درسی و یکی در سطحی پایین تر از متن درسی باشد؛ تا اگر مطلب را متوجه نشدید، به کتاب ساده تر مراجعه کنید و اگر مطالب درس را متوجه شدید، برای گسترش و تعمیق آموخته ها، به مطالعة آن بپردازید.

 

9. بعد از فرا گرفتن درس، مدتی بر روی آن و مطالب آموخته شدة قبلی، فکر کنید؛ یعنی فضایی مناسب و آرام برگزیده و حدود 30 تا 60 دقیقه به میزان ضرورت بر روی مطلب آموخته شده بیندیشید.

 

10. بعد از یادگیری و تفکر، مطالب را به زبان خود در دفتر اصلی درس یادداشت کنید. اگر به صورت مستمر و منظم، تمام مطالب را این گونه بررسی و یادداشت کنید، در پایان ترم، جزوة شما خود یک کتاب مفید خواهد بود. همچنین به نکات زیر در مورد شیوة مطالعه دقت کنید: 1. از مطالعة شتاب زده پرهیز کنید.

 

2. کتاب یا بخش مورد نظر از کتاب را به قسمت های کوچک تر تقسیم کنید و هر قسمتی را مطالعه کرده، بفهمید و بعد به سراغ قسمت بعدی بروید.

 

3. فضا و مکان مطالعه را برای خود مکانی جذاب و نشاط آفرین بسازید، حتی با تغییر محیط و به کارگیری وسایل نشاط آور.

 

4. نور کافی, حرارت متناسب, وضعیت نشستن و فضای مناسب برای درس و نیز به کارگیری ابزار کمک آموزشی خوب، در تحصیل و مطالعه بسیار مؤثر می باشند.

 

5. ورزش صبحگاهی را فراموش نکنید و در روز، سه تا چهار نوبت و در هر نوبت، 5 تا 6 بار، تنفس عمیق را فراموش نکنید.

 

6. متن درسی و مورد مطالعه را هماهنگ و هم سطح با فهم خود برگزینید.

 

7. خود را به رعایت نظم در مطالعه عادت دهید؛ مانند شروع در ساعت معین و پایان در ساعت معین. همچنین مطالعه را قطع نکنید و از انحراف فکر و حواس پرهیز کنید.

چند تذکر:

 

1. تحول جدید و ترک سابقه و روش قبلی به سرعت و سهولت انجام نمی پذیرد؛ از این رو، صبر و حوصله و مقاومت، شرط موفقیت است.

 

2. نظارت بر اجرا و این که برنامة درسی خود را به دست خودتان ارزیابی کنید، لازمة پیشرفت است؛ زیرا نواقص را مرتفع و برنامه را پیش می برد. بنابراین، عملکرد تحصیلی خود را ارزیابی و نقاط ضعف آن را مرتفع سازید.

 

3. هرگاه در اجرای برنامة تحصیلی خود موفقیت داشتید، خود را تشویق کنید و پشتکار خود را افزایش دهید.

 

4. برای هر روز (هر 24 ساعت) خود برنامه داشته باشید و بر اساس آن حرکت کنید و شب، میزان هماهنگی خود را با برنامه، ارزیابی کنید.

 

نظم و برنامه ریزی در زندگی، برای استفادة مناسب از فرصت ها و رسیدن به اهداف است. برای منظم شدن، بایستی اهداف را در دو گروه بلندمدت و کوتاه مدت، تنظیم کرد؛ سپس برنامه ای زمان بندی شده برای وصول به آن طراحی و اجرا کرد. بدون تعیین اهداف، برنامه ریزی، غیرممکن و بدون برنامه ریزی، نظم نامیسر است.

 

اشخاص منظم، حتی برای کوچک ترین کارهای زندگی خود دارای برنامه هستند؛ مانند چگونه خوابیدن، چگونه لباس پوشیدن، چگونه نماز خواندن، چگونه ناخن گرفتن و چگونه موها را شانه کردن.

 

موفقیت در هر کاری، مرهون سه امر است؛ شناخت هدف، برنامه ریزی، همت و تلاش. با توکل بر خداوند و اجرای این سه رکن، به یقین، به هدف خواهید رسید.

 

اکنون شما باید امور زیر را رعایت کنید:

 

1. عزم و همت خود را محکم کنید.

 

2. با مشورت با افراد خبره نحوه درس خواندن خود را اصلاح کنید و برای اوقات شبانه روز خود برنامه ریزی کنید. ساعات ابتدایی صبح را نخوابید و سعی کنید در آن ساعات، درس بخوانید و برای خود هم مباحثه انتخاب کنید و تمامی درس ها را بدون استثنا، با او بحث و گفت وگو کنید.

 

3. برای پای بند بودن و عمل کردن به برنامه های طراحی شدة خود، از یک برنامة تنبیه و پاداش کمک بگیرید و در پایان هر روز یا هر هفته، به میزان موفقیت ها و عملی کردن برنامه های طراحی شده، خود را تشویق کنید و به میزان تنبلی ها و عمل نکردن به آن برنامه، خود را تنبیه کنید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 04:25

Whoa a good deal of terrific info!
viagra online pharmacy usa buy viagra online discount is buying viagra online legal how can i get viagra online where can you buy viagra buy viagra safely viagra cheap prices price on viagra cheap generic viagra buy generic viagra uk
جمعه پانزدهم تیرماه سال 1397 11:11
Your method of exxplaining еverything in thnis artticle is truly
fastidious, eѵery one be capable օf wіthout diffiiculty Ƅe aware of
іt, Thanks а lot.
یکشنبه سوم تیرماه سال 1397 09:36
What'ѕ ᥙp to all, how is everything, I think every one is
getting more from thіs web page, and your views are
goоd for neѡ viewers.
دوشنبه بیست و هشتم خردادماه سال 1397 18:54
Hiya! Quick question tһat's compⅼetely οff topic.
Do you know how tο makle your siute mobile friendly?
Μy weblog looks wweird ᴡhen browsing fгom my iphone.
I'm trying tto find a template οr lugin thаt migһt be
able to fiⲭ this issue. If yoᥙ һave any suggestions, pⅼease
share. Apⲣreciate it!
دوشنبه هفتم خردادماه سال 1397 05:35

Truly many of excellent tips.
cialis venta a domicilio cialis dosage amounts cialis daily new zealand canadian discount cialis viagra cialis levitra how to buy cialis online usa cialis sans ordonnance cialis tablets online cialis cialis daily
سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1397 18:25
Keeep oon working, great job!
دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشتماه سال 1397 15:04
WOW just what I waas looking for. Camme here by searching for انگیزه
جمعه هفتم اردیبهشتماه سال 1397 21:04

Good knowledge. Appreciate it.
non 5 mg cialis generici cialis 200 dollar savings card cialis pills price cialis per pill tadalafil 10 mg cialis 20 mg venta de cialis canada cialis price thailand cialis for daily use cialis pas cher paris
سه شنبه چهارم اردیبهشتماه سال 1397 09:38

Nicely put, Thanks.
how to buy viagra online safely buy viagra tesco can you buy viagra over the counter rx online viagra order cheap viagra get viagra online can i buy viagra online rx online viagra buy viagra next day delivery uk cheapest generic viagra uk
شنبه یکم اردیبهشتماه سال 1397 01:09
What a data of un-ambiguity and preerveness of pfecious know-how regarding unpredicted feelings.
شنبه هجدهم فروردینماه سال 1397 01:56

Good data. Thank you!
cost of cialis cvs pastillas cialis y alcoho generic cialis at walmart acquisto online cialis cialis for bph buy generic cialis cialis vs viagra cialis herbs cialis lilly tadalafi safe site to buy cialis online
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 23:39

Amazing loads of valuable information!
estudios de cialis genricos cialis online holland only here cialis pills viagra vs cialis precios cialis peru cialis prezzo al pubblico cialis sicuro in linea we like it cialis soft gel buy cialis online acheter cialis meilleur pri
دوشنبه بیست و هشتم اسفندماه سال 1396 05:17

Wow lots of wonderful information!
precios de cialis generico cialis pas cher paris click here to buy cialis wow cialis tadalafil 100mg enter site 20 mg cialis cost cialis daily opinioni cialis generico cialis 20 mg effectiveness cialis canada prices for cialis 50mg
دوشنبه شانزدهم مردادماه سال 1396 03:52
Hello, Neat post. There's a problem along with your site
in internet explorer, would test this? IE nonetheless is the market chief and a huge part of folks will omit your wonderful writing due to this problem.
یکشنبه پانزدهم مردادماه سال 1396 11:40
Aw, this was an extremely good post. Taking the
time and actual effort to produce a superb article… but what can I
say… I hesitate a whole lot and never seem to get anything done.
شنبه هفتم مردادماه سال 1396 11:19
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I
provide credit and sources back to your blog?
My blog site is in the very same niche as yours and my users
would really benefit from a lot of the information you
present here. Please let me know if this ok with you. Cheers!
پنجشنبه بیست و چهارم فروردینماه سال 1396 01:50
I know this if off topic but I'm looking into starting my
own blog and was curious what all is needed to get setup?
I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very internet savvy so I'm not 100% positive.
Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
Appreciate it
سه شنبه بیست و دوم فروردینماه سال 1396 04:14
Attractive element of content. I simply stumbled
upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire
actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing on your feeds or even I fulfillment you get
admission to consistently fast.
دوشنبه بیست و یکم فروردینماه سال 1396 20:07
WOW just what I was searching for. Came here by searching for انگیزه
چهارشنبه بیست و یکم مهرماه سال 1395 18:25
سلام ممنون به خاطر مطالبتون..من خودم دانشجو روانشناسی هستم فقط از مطالبتون برای تایپیکم نیاز دارم و اسمتون رو هم ذکر میکنم اشکالی نداره که؟؟؟
علی رضا دره زرشکیسلام مشکلی نداره با ذکر منبع
پنجشنبه چهارم دیماه سال 1393 22:10
تاریخ اخرین نوشته رو که دیدم ناامید شدم انگاری خیلیوقته اینجا نمیاین
پنجشنبه چهارم دیماه سال 1393 21:58
اگر میتونین همین جا جواب نظرو بنویسن من به وبلاگتون سر میزنم ومیخونم تشکر
پنجشنبه چهارم دیماه سال 1393 21:57
سلام اگر برای کنکور ازتون مشاوره بخوام میتونین کمک کنین بهم؟؟
علی رضا دره زرشکیبله
یکشنبه نهم شهریورماه سال 1393 14:54
درود.مچکر بابت مطالب شیواتون
یکشنبه بیست و نهم دیماه سال 1392 00:13
سلام مطالب شمابسیارجالب واموزنده است من مدتی است میخوام برای ارشددرس بخونم ولی انگیزه کافی وپشتکاروامیدندارم هردفعه نقص تنبلی سراغم میابدومرامنصرف میکنداگرراهنمایی بفرماییدممنون
پنجشنبه نهم آبانماه سال 1392 00:00
سلام ﺍﻗﺎﻱزرشكی
ﻭﻗﺖ ﺑﺨﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺯﺗﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺧﻴﻠ ﻲ ﺍﻣﻮﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺍﺭﺷﺪ ﻭﺟﻦ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺲ ﺩﺭﺳﺨﻮﻧﺪﻥ ﻧﻤﻴﻮﻣﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻴﻠﻴﻢ ﻋﻠﺎﻗﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺸﻢ ﻭﻫﺪﻓﻤﻢ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺟﻦ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻮﺩ ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ بﺑﻲ ﺭﻣﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻣﻢ ﻭﻟﻲ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪﻡ ﻳﻜﻢ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﺯﺗﻮﻥ ﻛﻤﺎﻝ ﺗﺸﻜﺮو ﺑﺠﺎ ﺑﻴﺎﺭﻡ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﻴﺪﻱ ﺑﺪﻡ ﻭﻣﻂﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺰﺍﺭﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪ ﻭﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﻛﻴﺘﻮﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﻦ.
علی رضا دره زرشکیمتشکرم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


سلام به وبلاک من خوش اومدید من علیرضا 23 ساله فارغ التحصیل روانشناسی دانشگاه یزد
ساکن یزدم
خیلی خوشحال میشم با نظراتتون من را راهنمایی کنید

مدیر وبلاگ : علی رضا دره زرشکی
صفحات جانبی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطلبی بذارم

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
من و تو