تبلیغات
روان شناسی - راهنمایی جهت نوشتن و نگارش پایان نامه
 
روان شناسی
من از یاد دادن آنچه كه یاد گرفته ام، هرگز خسته نشده ام. این تنها خدمت ناچیزی است كه می توانم آن را به خود نسبت دهم
 
 
جمعه سیزدهم بهمنماه سال 1391 :: نویسنده : علی رضا دره زرشکی
سلام دوستان عزیزم واقعیتش من خودم پایان نامم تموم شده درعین حال خیلی سختی کشیدم


دوست دارم کمکی کرده باشم یاعلی

  راهنمایی جهت نوشتن و نگارش پایان نامه


1ـ فصل اول پایان نامه :
بیان مسئلهً اهداف و فرضیات و متغیرها :در این بخش بر اساس موارد مطرح شده در فصل اول، ضرورت انجام این مطالعه توجیه می گردد. پس از نوشتن ضرورت مطالعه با جملات دقیق و گویا به اهداف مطالعه اشاره می شود. این اهداف در دو قسمت جداگانه(هدف کلی و اهداف جزئی) و دقیقاً مطابق با موارد ذکر شده در پروپوزال تصویبی نوشته می شود. پس از آن سئوالات پژوهشی (در صورت توصیفی بودن مطالعه) و فرضیات پژوهش (در صورت داشتن اهداف تحلیلی )نوشته می شوند و سپس متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها نوشته می شود.


2ـ فصل دوم پایان نامه :
کلیات: این فصل شامل دو بخش می باشد بخش اول شامل توضیحات کلی است که یک پنجم پایان نامه را شامل می شود بخش دوم تحت عنوان مروری بر متون که محدودیت اطلاعات موجود ارائه می شود و نواقص احتمالی مطالعات قبلی مشخص می گردد. رعایت نکات زیر در نوشت مطالب این فصل الزامی است:

الف) مطالبی که جنبه بدیهی ندارند باید با ذکر رفرانس مربوطه نوشته شوند.
ب) منابع به ترتیب استفاده در متن شمار گذاری شده (داخل پرانتز) و در قسمت منابع معرفی می شوند.ج) کلیه جداول اشکال یا نمودارهای استفاده شده (داخل پرانتز) و در قسمت منابع معرفی می شوند.د) جداول به صورت بسته ارائه شوند.ه) شماره گذاری صفحات پایان نامه از فصل اول شروع می شود.و) شماره صفحات در سمت چپ در قسمت پایین صفحه نوشته می شود.


3ـ فصل سوم پایان نامه :
روش ها و مواد : در این فصل تنها به ذکر موارد زیر اکتفا شده از ارائه نتایج به دست آمده خودداری شود. برای نوشتن مطالب از افعال مجهول استفاده شود..

الف) روش انجام مطالعه (توصیفی، تحلیل، آینده نگر، گذشته نگر و..)
ب) ویژگی جامعه مورد مطالعه (انسانی، غیر انسانی و...)
ج) طریقه نمونه گیری از جامعه مورد مطالعه ( تصادفی، سیستماتیک، خوشه ای و..)
د) روش تعیین تعداد نمونه با ذکر فرمول ه)چگونگی گروه بندی و تخصیص نمونه در گروههای مورد و شاهدو) ذکر مکان و زمان انجام مطالعه ز)مشخصات افراد جمع آوری کننده اطلاعات ح)شرح انجام آزمایشات بر روی افراد مختلف با شیوه جمع آوری اطلاعات ط)ویژگی موارد و دستگاههای مورد استفاده و ابزار بررسی (پرسشنامه، چک لیست و ..).
ی) ذکر مشکلات و محدودیت های پژوهشی و راه حل های اتخاذ شده


4ـ فصل چهارم پایان نامه :
نتایج: در این فصل برای تمامی اهداف مورد مطالعه، نتایج بدست آمده به ترتیب ارائه شده و نتیجه آزمون آماری(p-value) آنها مشخص میگردد.

در ارائه مطالب این فصل رعایت نکات زیر الزامی است:

الف) قبل از ارائه جدول توضیحات مربوط به آن نوشته شود
.
ب) در توضیح محتوای جداول از ذکر جزئیات خودداری شود.
ج) نمودار مربوط به هر جدول بلافاصله مربوطه قرار داده شود.
د) برای اهداف تحلیلی زیر جدول مربوطه مقدار P.val برای هر پارامتر نوشته شود.
ه) محورهای عمودی و افقی و نمودارها به فارسی نام گذاری شود.
و) عنوان جداول و شماره آن در بالای جدول و عنوان و شماره نمودارها در پائین نمودار نوشته می شود.


5ـ فصل پنجم پایان نامه :
بحث و نتیجه گیری: در این فصل رعایت نکات زیر الزامی است:
الف) هدف مطالعه نکات زیر الزامی است:
ب) علت و نوع یا عدم وقوع مطالب بحث شود.
ج) یافته های این تحقیق با یافته های دیگر از مقایسه شود( با ذکر شماره رفرانس)
د) در نهایت نتیجه گیری و جمع بندی کلی از یافته های تحقیق ارائه شود.
ه) از ذکر مجدد محتوای جداول و نمودارها در متن خودداری شود.


6ـ پیشنهادات پایان نامه :
این قسمت به ذکر استفاده های علمی این تحقیق، پیشنهاد برای بهبود فعلی و نیز پیشنهاد برای محققان دیگر جهت ادامه کار اختصاص دارد. محقق با توجه تجربه خود به علت آشنائی مستقیم با کمبودهای اطلاعاتی در این زمینه و مشکلات و جزئیات اجرائی کار می تواند راهنمائی هایی برای دیگران داشته باشد تا کارهای بعدی در مسیر مناسب تر و کیفیت بهتری انجام شود. نقایص برطرف گردد و دیگران میتوانند این کار را در جنبه های مختلف ادامه داده و تکمیل نمایند.


7ـ منابع References
در این بخش مشخصات منابع مورد استفاده در متن ارائه می گردد و فهرست منابع فارسی و انگلیسی همراه با هم نوشته میشود. طریقه صحیح نگارش طبق الگوی وانکوور منابع که به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری و مرتب شده باشند.


الف) مقالات: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) تا 6 نفر سپس از عبارت et al استفاده شود، عنوان مقاله، نام مجله، سال انتشار، دوره مجله، شماره مجله، شماره صفحات.٭ پورزن ع. گزارش 143 مورد انسداد مجاری صفراوی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1373،، 24: صفحات 41-33٭Cassell GH, Cole BC. Mycoplasma as agents of human disease. N Engl j Med, 1994, 304: 80-92

ب) کتاب فارسی:
نام و نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان)، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات.
٭ بدره ای ف. کتابنامه در نوشته های تحقیقی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1376: صفحه 29

ج)کتاب ترجمه:
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) اصلی، عنوان کتاب، نام خانوادگی و حرف اول نام مترجم، نوبت چاپ، محل ا نتشار، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات.
٭آبرامسون ج ه . روشهای تحقیق در پزشکی اجتماعی. ترجمه حسن آبادی ع، چاپ اول، شیراز. 1378: صفحات 120-100

د) کتاب خارجی :
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) آن بخش، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات
Thomas KH, Collins Bj and Taylor L(eds). Infection and the spread of microorganism. 1 st ed, New York : Williams and Wilkins, 2001:70-76

ه)
بخشی از یک کتاب خارجی: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) آن بخش، عنوان آن بخش از کتاب، نام خانوادگی و حرف اول نام مولفین کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر، سال انتشار، شماره صفحات.
٭Wagner MB. Epidemiology of nosocomial infection. In: Hospital (eds: Benet JV and Brachman PS). 2nd ed. Boston : Little Brown , 2000:121-135 )


8ـ بیوگرافی علمی محقق :
نوشتن این قسمت برای تمامی کارورزان و دستیاران الزامی می باشد. محقق روند تحصیل سوابق علمی و فعالیت های پژوهشی خود را بطور دقیق و حداکثر در یک صفحه ارائه می کند.9ـخلاصه انگلیسی Abstract :
در این بخش محقق خلاصه پایان نامه خود را به زبان انگلیسی ارائه می نماید. که در این خلاصه با رعایت موارد ذکر شده در خلاصه فارسی نوشته می شود ذکر کلیده واژه ها Key Words در انتهای خلاصه انگلیسی الزامی است.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 04:12

Beneficial posts. Cheers!
cheapest generic viagra uk buy viagra online at buy viagra prescription how to get viagra cheap viagra prices uk can i buy viagra without a prescription buy viagra pharmacy safest place to buy viagra where do i buy viagra online order viagra online usa
دوشنبه بیست و دوم مردادماه سال 1397 16:28

With thanks. I value this.
cialis authentique suisse walgreens price for cialis dosagem ideal cialis cialis online holland cialis 5 mg funziona cialis kamagra levitra cialis great britain only here cialis pills cialis 10mg prix pharmaci american pharmacy cialis
جمعه یکم تیرماه سال 1397 17:34
I goot this site from mmy friend ѡho shared wіth me
ϲoncerning this website and now tһis timе I ɑm browsing this web sire and reading very informative articles аt thіs time.
پنجشنبه سی و یکم خردادماه سال 1397 20:09
Hi therfe tһis іs somеwhаt of off topic but I
was wondering іf blogs սse WYSIWYG editors or іf yyou havе to manually code
wwith HTML. I'm starting a blog ѕoon bbut һave no coding
knowledge ѕo Ι wanted to get guidancfe fгom sⲟmeone
with experience. Ꭺny helpp would be greatlʏ appreciated!
پنجشنبه بیست و چهارم خردادماه سال 1397 13:56
Very quhickly this website wilⅼ bbe famous among all blog visitors, Ԁue tо іt'ѕ fastidious contеnt
پنجشنبه بیست و چهارم خردادماه سال 1397 13:53
Very quhickly this website wilⅼ bbe famous among all blog visitors, Ԁue tо іt'ѕ fastidious contеnt
دوشنبه هفتم خردادماه سال 1397 05:01

Truly quite a lot of terrific knowledge!
cialis 20 mg best price cialis 05 cialis dosage recommendations generic cialis review uk cialis sale online cialis generic cialis 5 mg para diabeticos generic cialis pill online callus generic cialis in vietnam
پنجشنبه بیستم اردیبهشتماه سال 1397 06:00

Good stuff, Regards!
cialis vs viagra fast cialis online generic cialis at the pharmacy are there generic cialis tadalafil tablets cialis 5 mg effetti collateral cialis daily reviews we use it cialis online store buying cialis overnight cialis professional from usa
چهارشنبه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1397 18:40
Thanks for the marvelous posting!I definitely enjoyed reading it, yoou might be a great author.
I will be sure to bookmark your blog annd will often come
back someday. I want to encourage one to continue your great posts, have a nice holiday weekend!
جمعه هفتم اردیبهشتماه سال 1397 20:45

Amazing material. Appreciate it.
cialis 30 day sample generic cialis 20mg uk generic cialis soft gels 40 mg cialis what if i take cialis 5mg prix cialis daily new zealand cialis y deporte canadian discount cialis cialis 5mg cialis savings card
سه شنبه چهارم اردیبهشتماه سال 1397 08:46

Helpful advice. Regards!
order viagra uk where can i buy viagra uk sildenafil buy viagra pharmacy where yo buy viagra buy viagra in malaysia buy viagra onlines buy sildenafil citrate online viagra online pharmacy levitra viagra best buy
شنبه یکم اردیبهشتماه سال 1397 00:50
Heolo There. I found your bloog uusing msn. Thiis iss a verfy well
wrritten article. I'll make sure to boommark itt aand return to
read more off your useful info. Thanks for the post.
I'll definiteely return.
شنبه هجدهم فروردینماه سال 1397 00:25

Many thanks. Fantastic information!
generic for cialis we choice cialis pfizer india cialis dosage amounts generic for cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis en 24 hora cialis tablets canadian cialis how do cialis pills work order a sample of cialis
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 22:31

Superb forum posts. With thanks!
we recommend cheapest cialis generico cialis mexico buying cialis in colombia buy cialis online ou acheter du cialis pas cher cialis generika cialis pills boards cialis side effects dangers buy generic cialis only best offers cialis use
دوشنبه بیست و هشتم اسفندماه سال 1396 04:13

Beneficial knowledge. With thanks!
venta cialis en espaa overnight cialis tadalafil click here cialis daily uk cialis 5 mg scheda tecnica effetti del cialis cialis 30 day sample buy cialis cheap 10 mg cialis with 2 days delivery cialis 20mg preis cf comprar cialis 10 espa241a
دوشنبه هفتم اسفندماه سال 1396 10:30
ممنون
دوشنبه هفتم اسفندماه سال 1396 10:30
سپاس
یکشنبه بیست و نهم بهمنماه سال 1396 03:43
ممنون خیلی عالی بود
دوشنبه سی ام مردادماه سال 1396 18:10
Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
سه شنبه هفدهم مردادماه سال 1396 04:21
My spouse and I stumbled over here from a different web address and thought
I should check things out. I like what I see so now i am
following you. Look forward to exploring your web page again.
دوشنبه نهم مردادماه سال 1396 18:46
سلام و درود
تشکر میکنم از اینکه تجربیاتتون رو در اختیار دیگران قرار میدهید
موفق باشید
شنبه نوزدهم فروردینماه سال 1396 16:41
عالی و مفید بود.
یکشنبه یکم شهریورماه سال 1394 13:16
سلام ممنونم از مقاله خوبتون
یکشنبه هفدهم فروردینماه سال 1393 13:23
سلام اقای علیرضا
من تو نوشتن پایان نامم به مشکل برخوردم میشه لطف کنین کمکم کنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


سلام به وبلاک من خوش اومدید من علیرضا 23 ساله فارغ التحصیل روانشناسی دانشگاه یزد
ساکن یزدم
خیلی خوشحال میشم با نظراتتون من را راهنمایی کنید

مدیر وبلاگ : علی رضا دره زرشکی
صفحات جانبی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطلبی بذارم

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
من و تو