تبلیغات
روان شناسی - راهنمایی جهت نوشتن و نگارش پایان نامه
 
روان شناسی
من از یاد دادن آنچه كه یاد گرفته ام، هرگز خسته نشده ام. این تنها خدمت ناچیزی است كه می توانم آن را به خود نسبت دهم
 
 
جمعه سیزدهم بهمنماه سال 1391 :: نویسنده : علی رضا دره زرشکی
سلام دوستان عزیزم واقعیتش من خودم پایان نامم تموم شده درعین حال خیلی سختی کشیدم


دوست دارم کمکی کرده باشم یاعلی

  راهنمایی جهت نوشتن و نگارش پایان نامه


1ـ فصل اول پایان نامه :
بیان مسئلهً اهداف و فرضیات و متغیرها :در این بخش بر اساس موارد مطرح شده در فصل اول، ضرورت انجام این مطالعه توجیه می گردد. پس از نوشتن ضرورت مطالعه با جملات دقیق و گویا به اهداف مطالعه اشاره می شود. این اهداف در دو قسمت جداگانه(هدف کلی و اهداف جزئی) و دقیقاً مطابق با موارد ذکر شده در پروپوزال تصویبی نوشته می شود. پس از آن سئوالات پژوهشی (در صورت توصیفی بودن مطالعه) و فرضیات پژوهش (در صورت داشتن اهداف تحلیلی )نوشته می شوند و سپس متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها نوشته می شود.


2ـ فصل دوم پایان نامه :
کلیات: این فصل شامل دو بخش می باشد بخش اول شامل توضیحات کلی است که یک پنجم پایان نامه را شامل می شود بخش دوم تحت عنوان مروری بر متون که محدودیت اطلاعات موجود ارائه می شود و نواقص احتمالی مطالعات قبلی مشخص می گردد. رعایت نکات زیر در نوشت مطالب این فصل الزامی است:

الف) مطالبی که جنبه بدیهی ندارند باید با ذکر رفرانس مربوطه نوشته شوند.
ب) منابع به ترتیب استفاده در متن شمار گذاری شده (داخل پرانتز) و در قسمت منابع معرفی می شوند.ج) کلیه جداول اشکال یا نمودارهای استفاده شده (داخل پرانتز) و در قسمت منابع معرفی می شوند.د) جداول به صورت بسته ارائه شوند.ه) شماره گذاری صفحات پایان نامه از فصل اول شروع می شود.و) شماره صفحات در سمت چپ در قسمت پایین صفحه نوشته می شود.


3ـ فصل سوم پایان نامه :
روش ها و مواد : در این فصل تنها به ذکر موارد زیر اکتفا شده از ارائه نتایج به دست آمده خودداری شود. برای نوشتن مطالب از افعال مجهول استفاده شود..

الف) روش انجام مطالعه (توصیفی، تحلیل، آینده نگر، گذشته نگر و..)
ب) ویژگی جامعه مورد مطالعه (انسانی، غیر انسانی و...)
ج) طریقه نمونه گیری از جامعه مورد مطالعه ( تصادفی، سیستماتیک، خوشه ای و..)
د) روش تعیین تعداد نمونه با ذکر فرمول ه)چگونگی گروه بندی و تخصیص نمونه در گروههای مورد و شاهدو) ذکر مکان و زمان انجام مطالعه ز)مشخصات افراد جمع آوری کننده اطلاعات ح)شرح انجام آزمایشات بر روی افراد مختلف با شیوه جمع آوری اطلاعات ط)ویژگی موارد و دستگاههای مورد استفاده و ابزار بررسی (پرسشنامه، چک لیست و ..).
ی) ذکر مشکلات و محدودیت های پژوهشی و راه حل های اتخاذ شده


4ـ فصل چهارم پایان نامه :
نتایج: در این فصل برای تمامی اهداف مورد مطالعه، نتایج بدست آمده به ترتیب ارائه شده و نتیجه آزمون آماری(p-value) آنها مشخص میگردد.

در ارائه مطالب این فصل رعایت نکات زیر الزامی است:

الف) قبل از ارائه جدول توضیحات مربوط به آن نوشته شود
.
ب) در توضیح محتوای جداول از ذکر جزئیات خودداری شود.
ج) نمودار مربوط به هر جدول بلافاصله مربوطه قرار داده شود.
د) برای اهداف تحلیلی زیر جدول مربوطه مقدار P.val برای هر پارامتر نوشته شود.
ه) محورهای عمودی و افقی و نمودارها به فارسی نام گذاری شود.
و) عنوان جداول و شماره آن در بالای جدول و عنوان و شماره نمودارها در پائین نمودار نوشته می شود.


5ـ فصل پنجم پایان نامه :
بحث و نتیجه گیری: در این فصل رعایت نکات زیر الزامی است:
الف) هدف مطالعه نکات زیر الزامی است:
ب) علت و نوع یا عدم وقوع مطالب بحث شود.
ج) یافته های این تحقیق با یافته های دیگر از مقایسه شود( با ذکر شماره رفرانس)
د) در نهایت نتیجه گیری و جمع بندی کلی از یافته های تحقیق ارائه شود.
ه) از ذکر مجدد محتوای جداول و نمودارها در متن خودداری شود.


6ـ پیشنهادات پایان نامه :
این قسمت به ذکر استفاده های علمی این تحقیق، پیشنهاد برای بهبود فعلی و نیز پیشنهاد برای محققان دیگر جهت ادامه کار اختصاص دارد. محقق با توجه تجربه خود به علت آشنائی مستقیم با کمبودهای اطلاعاتی در این زمینه و مشکلات و جزئیات اجرائی کار می تواند راهنمائی هایی برای دیگران داشته باشد تا کارهای بعدی در مسیر مناسب تر و کیفیت بهتری انجام شود. نقایص برطرف گردد و دیگران میتوانند این کار را در جنبه های مختلف ادامه داده و تکمیل نمایند.


7ـ منابع References
در این بخش مشخصات منابع مورد استفاده در متن ارائه می گردد و فهرست منابع فارسی و انگلیسی همراه با هم نوشته میشود. طریقه صحیح نگارش طبق الگوی وانکوور منابع که به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری و مرتب شده باشند.


الف) مقالات: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) تا 6 نفر سپس از عبارت et al استفاده شود، عنوان مقاله، نام مجله، سال انتشار، دوره مجله، شماره مجله، شماره صفحات.٭ پورزن ع. گزارش 143 مورد انسداد مجاری صفراوی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1373،، 24: صفحات 41-33٭Cassell GH, Cole BC. Mycoplasma as agents of human disease. N Engl j Med, 1994, 304: 80-92

ب) کتاب فارسی:
نام و نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان)، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات.
٭ بدره ای ف. کتابنامه در نوشته های تحقیقی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1376: صفحه 29

ج)کتاب ترجمه:
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) اصلی، عنوان کتاب، نام خانوادگی و حرف اول نام مترجم، نوبت چاپ، محل ا نتشار، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات.
٭آبرامسون ج ه . روشهای تحقیق در پزشکی اجتماعی. ترجمه حسن آبادی ع، چاپ اول، شیراز. 1378: صفحات 120-100

د) کتاب خارجی :
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) آن بخش، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات
Thomas KH, Collins Bj and Taylor L(eds). Infection and the spread of microorganism. 1 st ed, New York : Williams and Wilkins, 2001:70-76

ه)
بخشی از یک کتاب خارجی: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) آن بخش، عنوان آن بخش از کتاب، نام خانوادگی و حرف اول نام مولفین کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر، سال انتشار، شماره صفحات.
٭Wagner MB. Epidemiology of nosocomial infection. In: Hospital (eds: Benet JV and Brachman PS). 2nd ed. Boston : Little Brown , 2000:121-135 )


8ـ بیوگرافی علمی محقق :
نوشتن این قسمت برای تمامی کارورزان و دستیاران الزامی می باشد. محقق روند تحصیل سوابق علمی و فعالیت های پژوهشی خود را بطور دقیق و حداکثر در یک صفحه ارائه می کند.9ـخلاصه انگلیسی Abstract :
در این بخش محقق خلاصه پایان نامه خود را به زبان انگلیسی ارائه می نماید. که در این خلاصه با رعایت موارد ذکر شده در خلاصه فارسی نوشته می شود ذکر کلیده واژه ها Key Words در انتهای خلاصه انگلیسی الزامی است.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه شانزدهم آذرماه سال 1397 03:15

Amazing plenty of great knowledge!
cialis manufacturer coupon cialis 100mg suppliers cialis purchasing generic cialis pill online free generic cialis cialis kaufen wo comprar cialis navarr estudios de cialis genricos cialis mit grapefruitsaft prix cialis once a da
پنجشنبه پانزدهم آذرماه سال 1397 07:52

Nicely put. Thanks a lot.
we use it cialis online store 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis free trial cialis qualitat cialis sicuro in linea cialis efficacit generic cialis levitra cialis kamagra levitra generic cialis with dapoxetine cialis generika
سه شنبه سیزدهم آذرماه سال 1397 02:56

Excellent data. Thanks a lot!
cialis prezzo al pubblico estudios de cialis genricos cialis reviews we recommend cialis info cialis savings card venta cialis en espaa generic cialis 20mg uk cialis sans ordonnance canadian discount cialis we like it cialis soft gel
دوشنبه دوازدهم آذرماه سال 1397 13:52

Reliable write ups. Cheers!
venta de cialis canada cialis coupons how do cialis pills work generic cialis in vietnam cialis australia org cialis canadian drugs cialis lilly tadalafi viagra vs cialis vs levitra cost of cialis per pill low cost cialis 20mg
دوشنبه دوازدهم آذرماه سال 1397 02:38

Seriously lots of useful tips!
cialis generico milano overnight cialis tadalafil cialis lowest price buying cialis on internet pastillas cialis y alcoho only best offers cialis use cialis online holland cialis 100 mg 30 tablet generic cialis at the pharmacy cialis sicuro in linea
یکشنبه یازدهم آذرماه سال 1397 02:24

You actually stated this fantastically!
fast cialis online cialis tablets cialis 5 mg only best offers 100mg cialis generic low dose cialis cialis prezzo in linea basso cialis lowest price when will generic cialis be available warnings for cialis cialis 5 effetti collaterali
شنبه دهم آذرماه سال 1397 13:57

You actually revealed this really well.
we recommend cialis info does cialis cause gout cialis wir preise best generic drugs cialis where to buy cialis in ontario cialis for daily use cialis 5mg billiger cialis lilly tadalafi cialis taglich precios cialis peru
جمعه نهم آذرماه سال 1397 02:51

Nicely put, Thank you.
cialis qualitat opinioni cialis generico cialis billig cialis online how does cialis work interactions for cialis purchasing cialis on the internet cialis online nederland acheter du cialis a geneve buying cialis overnight
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 15:31

Really all kinds of fantastic knowledge!
dose size of cialis prezzo di cialis in bulgaria 5 mg cialis coupon printable cialis 20mg cialis dosage we choice free trial of cialis cialis preise schweiz precios cialis peru viagra vs cialis cialis 5 mg
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 03:26

Seriously many of amazing info!
cialis 20 mg cost cialis 5 mg effetti collateral cost of cialis per pill generic for cialis we like it cialis soft gel no prescription cialis cheap cialis 50 mg soft tab buy cialis cialis generika generic cialis levitra
پنجشنبه نوزدهم مهرماه سال 1397 17:31

Helpful info. Thank you.
buy 10 mg levitra buy levitra 10mg levitra prices levitra 10 mg kopen buy generic levitra levitra 10 mg kopen levitra 20mg levitra 20mg buy levitra 20 mg buy generic levitra
سه شنبه هفدهم مهرماه سال 1397 13:56
بسیار عالی موفق باشید
سه شنبه دهم مهرماه سال 1397 09:59

Many thanks. Terrific stuff.
buy cialis online legal cialis sale online dosagem ideal cialis cialis online holland cialis para que sirve cialis for sale in europa cialis price thailand cialis manufacturer coupon click now buy cialis brand generic cialis levitra
شنبه هفتم مهرماه سال 1397 04:54

Wonderful postings, With thanks.
prices on cialis 10 mg look here cialis cheap canada acheter cialis kamagra generic cialis chinese cialis 50 mg cialis online holland cialis dose 30mg walgreens price for cialis cialis great britain cialis 5 mg para diabeticos
سه شنبه بیست و هفتم شهریورماه سال 1397 18:04

You mentioned that superbly!
cialis generico en mexico cialis for sale buy cialis sample pack we like it safe cheap cialis cialis side effects cialis 50 mg soft tab american pharmacy cialis achat cialis en europe cialis pas cher paris cialis prices
پنجشنبه پانزدهم شهریورماه سال 1397 07:06

Nicely put, Many thanks!
we recommend cheapest cialis cialis tablets comprar cialis navarr low cost cialis 20mg cialis online holland cialis en 24 hora cialis billig low dose cialis blood pressure cialis for sale in europa discount cialis
سه شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1397 22:59

Wonderful information, Kudos!
trust pharmacy canada canada pharmaceuticals online buy viagra 25mg drugs for sale online canadian medications by mail canadian pharmacies shipping to usa canada drugs online canadian pharmacy uk delivery canadian online pharmacies legitimate online pharmacy canada
سه شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1397 05:52

Wonderful posts. Thanks a lot!
buy real viagra cheap sildenafil prescription buy discount viagra generic sildenafil citrate how to get prescription viagra uk online pharmacy viagra uk viagra prices where to buy viagra online safely buy online pharmacy buy viagra pay with paypal
دوشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1397 04:06

Incredible many of valuable knowledge!
interactions for cialis brand cialis generic cialis soft tabs for sale canadian discount cialis cialis daily opinioni cialis generico how to purchase cialis on line miglior cialis generico sialis cialis 5 mg
سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 04:12

Beneficial posts. Cheers!
cheapest generic viagra uk buy viagra online at buy viagra prescription how to get viagra cheap viagra prices uk can i buy viagra without a prescription buy viagra pharmacy safest place to buy viagra where do i buy viagra online order viagra online usa
دوشنبه بیست و دوم مردادماه سال 1397 16:28

With thanks. I value this.
cialis authentique suisse walgreens price for cialis dosagem ideal cialis cialis online holland cialis 5 mg funziona cialis kamagra levitra cialis great britain only here cialis pills cialis 10mg prix pharmaci american pharmacy cialis
جمعه یکم تیرماه سال 1397 17:34
I goot this site from mmy friend ѡho shared wіth me
ϲoncerning this website and now tһis timе I ɑm browsing this web sire and reading very informative articles аt thіs time.
پنجشنبه سی و یکم خردادماه سال 1397 20:09
Hi therfe tһis іs somеwhаt of off topic but I
was wondering іf blogs սse WYSIWYG editors or іf yyou havе to manually code
wwith HTML. I'm starting a blog ѕoon bbut һave no coding
knowledge ѕo Ι wanted to get guidancfe fгom sⲟmeone
with experience. Ꭺny helpp would be greatlʏ appreciated!
پنجشنبه بیست و چهارم خردادماه سال 1397 13:56
Very quhickly this website wilⅼ bbe famous among all blog visitors, Ԁue tо іt'ѕ fastidious contеnt
پنجشنبه بیست و چهارم خردادماه سال 1397 13:53
Very quhickly this website wilⅼ bbe famous among all blog visitors, Ԁue tо іt'ѕ fastidious contеnt
دوشنبه هفتم خردادماه سال 1397 05:01

Truly quite a lot of terrific knowledge!
cialis 20 mg best price cialis 05 cialis dosage recommendations generic cialis review uk cialis sale online cialis generic cialis 5 mg para diabeticos generic cialis pill online callus generic cialis in vietnam
پنجشنبه بیستم اردیبهشتماه سال 1397 06:00

Good stuff, Regards!
cialis vs viagra fast cialis online generic cialis at the pharmacy are there generic cialis tadalafil tablets cialis 5 mg effetti collateral cialis daily reviews we use it cialis online store buying cialis overnight cialis professional from usa
چهارشنبه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1397 18:40
Thanks for the marvelous posting!I definitely enjoyed reading it, yoou might be a great author.
I will be sure to bookmark your blog annd will often come
back someday. I want to encourage one to continue your great posts, have a nice holiday weekend!
جمعه هفتم اردیبهشتماه سال 1397 20:45

Amazing material. Appreciate it.
cialis 30 day sample generic cialis 20mg uk generic cialis soft gels 40 mg cialis what if i take cialis 5mg prix cialis daily new zealand cialis y deporte canadian discount cialis cialis 5mg cialis savings card
سه شنبه چهارم اردیبهشتماه سال 1397 08:46

Helpful advice. Regards!
order viagra uk where can i buy viagra uk sildenafil buy viagra pharmacy where yo buy viagra buy viagra in malaysia buy viagra onlines buy sildenafil citrate online viagra online pharmacy levitra viagra best buy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


سلام به وبلاک من خوش اومدید من علیرضا 23 ساله فارغ التحصیل روانشناسی دانشگاه یزد
ساکن یزدم
خیلی خوشحال میشم با نظراتتون من را راهنمایی کنید

مدیر وبلاگ : علی رضا دره زرشکی
صفحات جانبی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطلبی بذارم

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
من و تو