تبلیغات
روان شناسی - فقط یك ماه اورا در آغوش گرفتم...
 
روان شناسی
من از یاد دادن آنچه كه یاد گرفته ام، هرگز خسته نشده ام. این تنها خدمت ناچیزی است كه می توانم آن را به خود نسبت دهم
 
 
شنبه سی و یکم تیرماه سال 1391 :: نویسنده : علی رضا دره زرشکی

 دستشو گرفتم و گفتم: باید راجع به یك موضوعی باهات صحبت كنم. اون هم آروم نشست و منتظر شنیدن حرف های من شد. دوباره سایه رنجش و غم رو توی چشماش دیدم.
اصلا نمی دونستم چه طوری باید بهش بگم, انگار دهنم باز نمی شد.

هرطور بود باید بهش می گفتم و راجع به چیزی كه ذهنم رو مشغول كرده بود,باهاش صحبت می كردم. موضوع اصلی این بود كه من می خواستم از اون جدا بشم.

بالاخره هرطور كه بود موضوع رو پیش كشیدم, از من پرسید چرا؟!

اما وقتی از جواب دادن طفره رفتم خشمگین شد و در حالی كه از اتاق غذاخوری خارج می شد فریاد می زد: تو مرد نیستی

اون شب دیگه هیچ صحبتی نكردیم و اون دایم گریه می كرد و مثل باران اشك می ریخت, می دونستم كه می خواست بدونه كه چه بلایی بر سر عشق مون اومده و چرا؟
اما به سختی می تونستم جواب قانع كننده ای براش پیدا كنم, چرا كه من
دلباخته یك دختر جوان به اسم"دوی" شده بودم و دیگه نسبت به همسرم احساسی نداشتم

.

بالاخره هرطور كه بود موضوع رو پیش كشیدم, از من پرسید چرا؟!

اما وقتی از جواب دادن طفره رفتم خشمگین شد و در حالی كه از اتاق غذاخوری خارج می شد فریاد می زد: تو مرد نیستی

اون شب دیگه هیچ صحبتی نكردیم و اون دایم گریه می كرد و مثل باران اشك می ریخت, می دونستم كه می خواست بدونه كه چه بلایی بر سر عشق مون اومده و چرا؟
اما به سختی می تونستم جواب قانع كننده ای براش پیدا كنم, چرا كه من
دلباخته یك دختر جوان به اسم"دوی" شده بودم و دیگه نسبت به همسرم احساسی نداشتم.

من و اون مدت ها بود كه با هم غریبه شده بودیم من فقط نسبت به اون احساس ترحم داشتم. بالاخره با احساس گناه فراوان موافقت نامه طلاق رو گرفتم, خونه, سی درصد شركت و ماشین رو به اون دادم. اما اون یك نگاه به برگه ها كرد و بعد همه رو پاره كرد.
زنی كه بیش از ده سال باهاش زندگی كرده بودم تبدیل به یك غریبه شده بود و من واقعا متاسف بودم و می دونستم كه اون ده سال از عمرش رو برای من تلف كرده و تمام انرژی و جوانی اش رو صرف من و زندگی با من كرده, اما دیگه خیلی دیر شده بود و من عاشق شده بودم.
بالاخره اون با صدای بلند شروع به گریه كرد, چیزی كه انتظارش رو داشتم.
به نظر من این گریه یك تخلیه هیجانی بود.بلاخره مسئله طلاق كم كم داشت براش جا می افتاد. فردای اون روز خیلی دیر به خونه اومدم و دیدم كه یك نامه روی میز گذاشته! به اون توجهی نكردم و رفتم توی رختخواب و به خواب عمیقی فرو رفتم. وقتی بیدار شدم دیدم اون نامه هنوز هم همون جاست, وقتی اون رو خوندم دیدم شرایط طلاق رو نوشته. اون هیچ چیز از من نمی خواست به جز این كه در این مدت یك ماه كه از طلاق ما باقی مونده بهش توجه كنم.

اون درخواست كرده بودكه در این مدت یك ماه تا جایی كه ممكنه هر دومون به صورت عادی كنار هم زندگی كنیم, دلیلش هم ساده و قابل قبول بود: پسرمون در ماه آینده امتحان مهمی داشت و همسرم نمی خواست كه جدایی ما پسرمون رو دچار مشكل بكنه!

این مسئله برای من قابل قبول بود, اما اون یك درخواست دیگه هم داشت: از من خواسته بود كه بیاد بیارم كه روز عروسی مون من اون رو روی دست هام گرفته بودم و به خانه اوردم. و درخواست كرده بود كه در یك ماه باقی مونده از زندگی مشتركمون هر روز صبح اون رو از اتاق خواب تا دم در به همون صورت روی دست هام بگیرمو راه ببرم.

خیلی درخواست عجیبی بود, با خودم فكر كردم حتما داره دیونه می شه.
اما برای این كه اخرین درخواستش رو رد نكرده باشم موافقت كردم.

وقتی این درخواست عجیب و غریب رو برای "دوی"تعریف كردم اون با صدای بلند خندید گفت: به هر باید با مسئله طلاق روبرو می شد, مهم نیست داره چه حقه ای به كار می بره..

مدت ها بود كه من و همسرم هیچ تماسی با هم نداشتیم تا روزی كه طبق شرایط طلاق كه همسرم تعین كرده بود من اون رو بلند كردم و در میان دست هام گرفتم.
هر دومون مثل آدم های دست و پاچلفتی رفتار می كردیم و معذب بودیم..
پسرمون پشت ما راه می رفت و دست می زد و می گفت: بابا مامان رو تو بغل گرفته راه می بره.

جملات پسرم دردی رو در وجودم زنده می كرد, از اتاق خواب تا اتاق نشیمن و از اون جا تا در ورودی حدود ده متر مسافت رو طی كردیم.. اون چشم هاشو بست و به آرومی گفت: راجع به طلاق تا روز آخر به پسرمون هیچی نگو!

نمی دونم یك دفعه چرا این قدر دلم گرفت و احساس غم كردم.. بالاخره دم در اون رو زمین گذاشتم, رفت و سوار اتوبوس شد و به طرف محل كارش رفت, من هم تنها سوار ماشین شدم و به سمت شركت حركت كردم.

روز دوم هر دومون كمی راحت تر شده بودیم, می تونستم بوی عطرشو اسشمام كنم. عطری كه مدتها بود از یادم رفته بود. با خودم فكر كردم من مدتهاست كه به همسرم به حد كافی توجه نكرده بودم. انگار سالهاست كه ندیدمش, من از اون مراقبت نكرده بودم.

متوجه شدم كه آثار گذر زمان بر چهره اش نشسته, چندتا چروك كوچك گوشه چماش نشسته بود,لابه لای موهاش چند تا تار خاكستری ظاهر شده بود!
برای لحظه ای با خودم فكر كردم: خدایا من با او چه كار كردم؟!

روز چهارم وقتی اون رو روی دست هام گرفتم حس نزدیكی و صمیمیت رو دوباره احساس كردم.

این زن, زنی بود كه ده سال از عمر و زندگی اش رو با من سهیم شده بود.

روز پنجم و ششم احساس كردم, صیمیت داره بیشتر وبیشتر می شه, انگار دوباره این حس زنده شده و دوباره داره شاخ و برگ می گیره.

من راجع به این موضوع به "دوی" هیچی نگفتم. هر روز كه می گذشت برام آسون تر و راحت تر می شد كه همسرم رو روی دست هام حمل كنم و راه ببرم, با خودم گفتم حتما عظله هام قوی تر شده. همسرم هر روز با دقت لباسش رو انتخاب می كرد. یك روز در حالی كه چند دست لباس رو در دست گرفته بود احساس كرد كه هیچ كدوم مناسب و اندازه نیستند.با صدای آروم گفت: لباسهام همگی گشاد شدند.
و من ناگهان متوجه شدم كه اون توی این مدت چه قدر لاغر و نحیف شده و به همین خاطر بود كه من اون رو راحت حمل می كردم, انگار وجودش داشت ذره ذره آب می شد. گویی ضربه ای به من وارد شد, ضربه ای كه تا عمق وجودم رو لرزوند. توی این مدت كوتاه اون چقدر درد و رنج رو تحمل كرده بود, انگار جسم و قلبش ذره ذره آب می شد. ناخوداگاه بلند شدم و سرش رو نوازش كردم..
پسرم این منظره كه پدرش , مادرش رو در اغوش بگیره و راه ببره تبدیل به یك جزئ شیرین زندگی اش شده بود.
همسرم به پسرم اشاره كرد كه بیاد جلو و به نرمی و با تمام احساس اون رو در آغوش فشرد.

من روم رو برگردوندم, ترسیدم نكنه كه در روزهای آخر تصمیم رو عوض كنم. بعد اون رو در آغوش گرفتم و حركت كردم. همون مسیر هر روز, از اتاق خواب تا اتاق نشیمن و در ورودی.دستهای اون دور گردن من حلقه شده بود و من به نرمی اون رو حمل می كردم,
درست مثل اولین روز ازدواج مون. روز آخر وقتی اون رو در اغوش گرفتم به
سختی می تونستم قدم های آخر رو بردارم.

انگار ته دلم یك چیزی می گفت: ای كاش این مسیر هیچ وقت تموم نمی شد. پسرمون رفته بود مدرسه, من در حالی كه همسرم در اغوشم بود با خودم گفتم: من در تمام این سالها هیچ وقت به فقدان صمیمیت و نزدیكی در زندگی مون توجه نكرده بودم.

اون روز به سرعت به طرف محل كارم رانندگی كردم, وقتی رسیدم بدون این كه در ماشین رو قفل كنم ماشین رو رها كردم, نمی خواستم حتی یك لحظه در تصمیمی كه گرفتم, تردید كنم.

"دوی" در رو باز كرد, و من بهش گفتم كه متاسفم, من نمی خوام از همسرم جدا بشم!

اون حیرت زده به من نگاه می كرد, به پیشانیم دست زد و گفت: ببینم فكر نمی كنی تب داشته باشی؟
من دستشو كنار زدم و گفتم: نه! متاسفم, من جدایی رو نمی خوام, این منم كه نمی خوام از همسرم جدا بشم.

به هیچ وجه نمی خوام اون رو از دست بدم.

زندگی مشترك من خسته كننده شده بود, چون نه من و نه اون تا یك ماه گذشته هیچ كدوم ارزش جزییات و نكات ظریف رو در زندگی مشتركمون نمی دونستیم.
زندگی مشتركمون خسته كننده شده بود نه به خاطر این كه عاشق هم نبودیم بلكه به این خاطر كه اون رو از یاد برده بودیم.

من حالا متوجه شدم كه از همون روز اول ازدواج مون كه همسرم رو در آغوش گرفتم و پا به خانه گذاشتم موظفم كه تا لحظه مرگ همون طور اون رو در آغوش حمایت خودم داشته باشم. "دوی" انگار تازه از خواب بیدار شده باشه در حالی كه فریاد می زد در رو محكم كوبید و رفت.

من از پله ها پایین اومدم سوار ماشین شدم و به گل فروشی رفتم. یك سبد گل زیبا و معطر برای همسرم سفارش دادم.
دختر گل فروش پرسید: چه متنی روی سبد گل تون می نویسید؟
و من در حالی كه لبخند می زدم نوشتم :

از امروز صبح, تو رو در آغوش مهرم می گیرم و حمل می كنم, تو روبا پاهای عشق راه می برم, تا زمانی كه مرگ, ما دو نفر رو از هم جدا كنه.
***
جزئیات ظریفی توی زندگی ما هست كه از اهمیت فوق العلاده ای برخورداره, مسائل و نكاتی كه برای تداوم و یك رابطه, مهم و ارزشمندند.

این وسایل خانه مجلل, پول, ماشین و مسایلی از این قبیل نیست.
این ها هیچ كدوم به تنهایی و به خودی خود شادی افرین نیستند.

پس در زندگی سعی كنید:
زمانی رو صرف پیدا كردن شیرینی ها و لذت های ساده زندگی تون كنید.
چیزهایی رو كه از یاد بردید, یادآوری و تكرار كنید و هر كاری رو كه باعث
ایجاد حس صمیمیت و نزدیكی بیشتر و بیشتر بین شما و همسرتون می شه, انجام بدید..
زندگی خود به خود دوام پیدا نمی كنه.
این شما هستید كه باید باعث تداوم زندگی تون بشید.

اگر این داستان رو برای فرد دیگه ای نقل نكنید هیچ اتفاقی نمی افته,
اما یادتون باشه كه اگه این كار رو بكنید شاید یك زندگی رو نجات بدید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه چهاردهم آذرماه سال 1397 01:21

Thank you, Good information!
miglior cialis generico cialis side effects dangers cialis 20mg preis cf cialis prezzo in linea basso cialis generico cialis coupons printable non 5 mg cialis generici overnight cialis tadalafil cialis online cialis 20 mg cost
سه شنبه سیزدهم آذرماه سال 1397 02:59

Wow many of superb info!
cialis cost we like it cialis price cialis 100 mg 30 tablet no prescription cialis cheap cialis for sale fast cialis online cialis from canada walgreens price for cialis venta de cialis canada cialis uk next day
دوشنبه دوازدهم آذرماه سال 1397 13:55

Very good content. Thanks.
cialis canada cialis tadalafil online cialis super acti tadalafil 20 mg enter site 20 mg cialis cost discount cialis cialis 5 mg schweiz cialis 100mg suppliers cialis italia gratis cialis professional from usa
یکشنبه یازدهم آذرماه سال 1397 13:56

Thank you! Numerous postings!

acheter cialis meilleur pri tadalafil generic cialis prices in england cialis prices cialis billig buy cialis online cheapest cuanto cuesta cialis yaho cialis without a doctor's prescription dose size of cialis cialis 20mg preis cf
یکشنبه یازدهم آذرماه سال 1397 02:27

You said it terrifically.
where cheapest cialis cialis generico in farmacia cialis kaufen bankberweisung how does cialis work cialis tablets australia achat cialis en itali cialis en 24 hora american pharmacy cialis buy cialis online non 5 mg cialis generici
جمعه نهم آذرماه سال 1397 14:40

Nicely put. Kudos.
cialis 5 mg effetti collateral free cialis generic cialis tadalafil cialis pills buying brand cialis online buy original cialis india cialis 100mg cost warnings for cialis cialis sicuro in linea cialis pills boards
جمعه نهم آذرماه سال 1397 02:54

With thanks! I enjoy it.
india cialis 100mg cost cialis great britain cialis 200 dollar savings card prices on cialis 10 mg how to purchase cialis on line cialis dosage recommendations canadian cialis online cialis cialis pills boards buy brand cialis cheap
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 15:34

Regards! Wonderful stuff.
cialis uk buy cialis uk no prescription no prescription cialis cheap buy cialis online nz import cialis cialis 20 mg recommended site cialis kanada cialis official site cialis generic availability il cialis quanto costa
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 03:29

Really a good deal of good data!
buy online cialis 5mg generic cialis pro cialis 5 mg schweiz low dose cialis blood pressure cialis cipla best buy cuanto cuesta cialis yaho acheter cialis kamagra i recommend cialis generico generico cialis mexico wow cialis 20
چهارشنبه هفتم آذرماه سال 1397 15:01

You suggested this terrifically.
buy cialis we recommend cheapest cialis 40 mg cialis what if i take cialis 5mg prix generic cialis at the pharmacy cialis 20 mg enter site natural cialis cialis daily new zealand where to buy cialis in ontario cialis name brand cheap
چهارشنبه هفتم آذرماه سال 1397 02:59

Beneficial forum posts. Thanks!
cialis baratos compran uk cialis pas cher paris cialis 05 cialis online order cialis from india we recommend cialis best buy walgreens price for cialis only best offers 100mg cialis callus cialis 5 mg buy
پنجشنبه نوزدهم مهرماه سال 1397 17:49

Terrific information, Thank you.
generic levitra buy levitra 10mg vardenafil 20mg buy levitra cheap 20mg levitra levitra 20 mg levitra prices buy levitra online vardenafil 20mg buy levitra
شنبه هفتم مهرماه سال 1397 05:04

You expressed that fantastically.
cialis ahumada cialis reviews cialis vs viagra dosagem ideal cialis cialis for bph cialis pas cher paris cipla cialis online recommended site cialis kanada how to purchase cialis on line we like it cialis price
شنبه سی و یکم شهریورماه سال 1397 19:53

Kudos. Lots of forum posts!

order canadian prescriptions online drugs for sale usa drugs for sale canada medications cheap canadian online pharmacy pharmacy onesource canadian medications 247 online pharmacies tech school drugstore online reviews canadian online pharmacies legal
چهارشنبه بیست و هشتم شهریورماه سال 1397 21:10

Fantastic postings. Thanks!
purchasing cialis on the internet we use it cialis online store prices on cialis 10 mg cialis 30 day sample costo in farmacia cialis no prescription cialis cheap cialis generika in deutschland kaufen cialis tadalafil online canadian cialis cialis name brand cheap
سه شنبه بیست و هفتم شهریورماه سال 1397 18:10

Wonderful data, Thanks a lot.
cialis daily new zealand cialis generic tadalafil buy cialis farmacias guadalajara order generic cialis online the best site cialis tablets cialis 5 mg buy prix cialis once a da cialis free trial cialis online safe dosage for cialis
پنجشنبه پانزدهم شهریورماه سال 1397 07:14

Useful info. Appreciate it!
cialis tablets australia cialis kaufen only best offers 100mg cialis cialis australian price acquisto online cialis buy brand cialis cheap cialis cost cialis lilly tadalafi warnings for cialis comprar cialis navarr
سه شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1397 23:07

You actually suggested this very well!
canadian medications pharmacy canadian pharmaceuticals online canada medication list canada rx pharmacy canada online pharmacies legitimate canadian pharmacy cialis canadian pharmacy viagra canada online pharmacies medication northwestpharmacy
سه شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1397 05:57

Information clearly considered!.
uk pharmacy online viagra buying real viagra online viagra no pres buying viagra from canada sildenafil or viagra buy viagra online using paypal viagra cheap buy pharmacies online viagra usa buy cheapest viagra online
دوشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1397 22:08

Amazing a lot of great data.
tesco price cialis online prescriptions cialis purchasing cialis on the internet cialis super acti generic cialis in vietnam cialis from canada where to buy cialis in ontario ou acheter du cialis pas cher cost of cialis per pill cialis savings card
سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 04:15

Many thanks. Ample content.

pharmacy usa online buy sildenafil citrate online purchase viagra uk viagra online rx viagra online pharmacy uk buy viagra online uk next day delivery buy viagra at walmart get viagra prescription viagra online pharmacy usa buyviagra
دوشنبه هفتم خردادماه سال 1397 05:08

Amazing write ups. Thanks a lot.
only now cialis for sale in us cialis for sale in europa if a woman takes a mans cialis buying brand cialis online we recommend cialis best buy cialis 5mg prix dose size of cialis sialis cialis vs viagra cialis 5 mg schweiz
جمعه هفتم اردیبهشتماه سال 1397 20:48

You expressed this perfectly!
cialis price thailand 5 mg cialis coupon printable how to purchase cialis on line cialis sans ordonnance where cheapest cialis cialis alternative tadalafil 10 mg enter site very cheap cialis when can i take another cialis prices on cialis 10 mg
سه شنبه چهارم اردیبهشتماه سال 1397 08:57

With thanks! Helpful stuff!
uk online viagra viagra canadian viagra where can i buy viagra safely online buying viagra online forum how to get viagra free purchase viagra buy viagra prescription cheap generic sildenafil buy kamagra viagra
شنبه هجدهم فروردینماه سال 1397 00:35

Very well spoken of course! !
cialis flussig estudios de cialis genricos india cialis 100mg cost look here cialis order on line cialis pas cher paris cialis online canadian drugs generic cialis tarif cialis france where do you buy cialis cialis rckenschmerzen
دوشنبه بیست و هشتم اسفندماه سال 1396 04:26

Thanks. Numerous stuff!

il cialis quanto costa cialis per paypa best generic drugs cialis where to buy cialis in ontario cialis generico en mexico cialis generic availability wow look it cialis mexico how much does a cialis cost cialis side effects 5 mg cialis coupon printable
سه شنبه هفدهم مردادماه سال 1396 05:07
Good article! We will be linking to this great content on our site.
Keep up the great writing.
پنجشنبه بیست و چهارم فروردینماه سال 1396 01:24
Hi, Neat post. There is an issue with your site in web
explorer, would check this? IE nonetheless is the marketplace leader and a big component of other people will leave out your
fantastic writing due to this problem.
چهارشنبه بیست و سوم فروردینماه سال 1396 16:41
Hi there, of course this article is actually pleasant and I have learned lot
of things from it regarding blogging. thanks.
شنبه چهارم شهریورماه سال 1391 19:54
سلام. خیلی خوب بود. ممنون
وبلاگتم خیلی خیلی خوشگل شده.
با اجازت این مطلبو تو وبلاگم گذاشتم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


سلام به وبلاک من خوش اومدید من علیرضا 23 ساله فارغ التحصیل روانشناسی دانشگاه یزد
ساکن یزدم
خیلی خوشحال میشم با نظراتتون من را راهنمایی کنید

مدیر وبلاگ : علی رضا دره زرشکی
صفحات جانبی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطلبی بذارم

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
من و تو