تبلیغات
روان شناسی - چه زمانی خانواده.ها راضی می.شوند؟
 
روان شناسی
من از یاد دادن آنچه كه یاد گرفته ام، هرگز خسته نشده ام. این تنها خدمت ناچیزی است كه می توانم آن را به خود نسبت دهم
 
 
شنبه سی و یکم تیرماه سال 1391 :: نویسنده : علی رضا دره زرشکی
گاهی مخالفت خانواده.ای فقط به دلایل سطحی است یعنی بدون دلیل ایراد می.گیرند، یعنی همه چیز زوج، كاملا به هم می.خورد و حتی نظر مشاور نیز این است كه این زوج می.توانند ازدواج موفقی داشته.باشند اما خانواده می.خواهند براساس احساسات و حتی گاهی غرض.ورزی مخالفت كنند مثل این.كه من از این دختر خوشم نمی.آید! یا... در واقع آنها چون احساس می.كنند كنار گذاشته شده.اند وارد لجبازی می.شوند. به.طور طبیعی ما نباید به راحتی از انتخاب.های.مان بگذریم، یك .جاهایی هم باید ایستاد و جنگید. در این مواقع ممكن است پدر و .مادر وقتی ایستادگی فرزند را می.بینند به مرور قبول كنند و با موضوع كنار بیایند ولی این امر زمان می.خواهد. پیشنهاد من به زوجین این است كه این زمان را به پدرو.مادر بدهند و یك.باره به سراغ كودتا نروند و سعی كنند اعتماد والدین.شان را در طول زمان جلب كنند. معمولا در 60 تا 70 درصد موارد این اتفاق می.افتد یعنی وقتی به پدرو.مادر زمان می.دهند و از راه.هایی استفاده می.كنند كه اعتماد آنها را جلب كنند به مرور والدین راضی می.شوند.
 
گ
چگونه از این سد عبور كنید
زمانی كه پدر و مادر به هیچ وجه راضی نمی.شوند و به عبارتی اصلا حاضر نیستند حرف.های شما را بشنوند یا طرف مقابل را ببینند، شرایطی است كه شما هر راهی را بروید به بن.بست می.خورید و باید بدانید كه الان زمان قانع كردن پدرو.مادر نیست، شما باید صبر كنید تا پدر و مادر از فضای عاطفی و هیجانی خود بیرون بیایند چون در فضای هیجانی آدم.ها نمی.توانند خوب به مسئله نگاه كنند و خوب تصمیم بگیرند و با غرض به مسئله نگاه می.كنند. بنابراین دختر و پسر باید با درایت و صبوری صبر كنند تا زمان مناسب برای حرف زدن فرا برسد حالا این زمان ممكن است یك هفته دیگر، یك ماه دیگر یا حتی 2 سال دیگر باشد. در این.گونه موارد كه والدین یك طرف یا هر دو طرف مخالف هستند مشورت با یك مشاور می.تواند خیلی مفید باشد تا هم از انتخاب خود اطمینان پیدا كنند و هم بفهمند آیا با توجه به شرایط خاص.شان صلاح است ادامه دهند یا نه؟ وهم اینكه با راه حل.های مفید آشنا شوند. اولین راه.حل این است كه كم كم از اطرافیان كمك بگیرید كسی كه می.تواند بی.غرض باشد و در عین حال روی پدرو.مادر شما تاثیرگذار باشد را وارد ماجرا كنید مثلا برادر یا خواهرتان یا...را با فرد انتخابی خود آشنا كنید، از آنجا كه او از احساس پدر و مادر شما فاصله دارد می.تواند بهتر، موقعیت را ببیند و در این حالت وقتی پدر و مادر شما موافقت یك نفر دیگر به جز شما را در اطرافیان می.بینند كمی تحت.تاثیر قرار گرفته و شاید متوجه اشتباه خود بشوند.در آرامش حرف بزنید
راه.حل دیگر این است كه به مرور زمان در برخی از روزها و گاهی با یكی از پدر یا مادر نه هر دو با هم از احساس.تان صحبت كنید سعی كنید در این صحبت.ها فضا را كاملا آرام نگه دارید تا به دور از فضای هیجانی در مورد خودتان، در مورد آن فرد، در مورد احساس.تان، در مورد انتخاب.تان و حتی در مورد این.كه احساس و نگرانی پدر و مادر را درك می.كنید با آنها صحبت كنید. خیلی از اوقات یكی از دلایل اصلی كه مشكل بین بچه.ها و پدر و مادر حل نمی.شود به این دلیل است كه بچه.ها هم در آن فضای هیجانی قرار می.گیرند، یعنی وقتی پدر و مادر به هر طریق مخالفت خود را اعلام می.كنند آنها نیز برخورد نامناسبی مثل قهر یا دعوا می.كنند. پیشنهاد من این است كه حفظ آرامش و رفتار مناسب و آرام در یك زمان مناسب بهترین راه.حل است. وقتی پدر شما آرام است بهتر به حرف.های شما گوش می.دهد. البته توجه كنید باید صحبت خود را با این شروع كنید كه او و نگرانی.اش را درك می.كنید و به پدر یا ماد.ر خود بفهمانید كه كاملا تمام احساسات او را می.فهمید تا راه را برای گفت.وگو باز كنید.
 
وقتی با مخالفت شدید خانواده مواجه هستید..
در اینجا دو راه دارید یا اینكه تسلیم شوید و انتخاب خود را كنار بگذارید و قبول كنید نمی.شود یا اینكه با ایستادگی به این سمت بروید كه من انتخابم را كرده.ام و می.خواهم پای آن بایستم یعنی آن.قدر از انتخاب خود مطمئن هستید! اما باید بدانید كه این مطمئن بودن پارامترهایی دارد یعنی تنها یك احساس و عشق نیست مثل این.كه شما طرف مقابل.تان را به لحاظ خانوادگی، تحصیلات، ظاهر، شخصیت و...قبول كرده.اید و تنها مورد، همین مخالفت والدین است كه یك پارامتر تاثیر.گذار است. ایستادگی شما در اینجا یا مشكل را حل می.كند یا اینكه شما مجبور می.شوید به زندگی خود ادامه دهید اما باید بدانید این مخالفت در بخش.های مختلف زندگی شما خود را نشان می.دهد، از زمان خواستگاری تا مراسم عروسی و رفت.وآمد.ها و... و مسلما تبعات آن در زندگی شما همیشه وجود خواهد داشت.

در این موارد مخالفت خانواده.ها را جدی بگیرید
وقتی 2 نفر خانواده.هایی با اعتقادات مذهبی متفاوت دارند، مثل اینكه یك خانواده كاملا غیرمذهبی و خانواده دیگر كاملا مذهبی است، در این صورت وقتی خانواده.ها با هم روبه.رو می.شوند احتمالا اتفاقات مختلفی خواهد افتاد. در اینگونه ازدواج.ها احتمالا بعدها مشكلات فراوانی پیش خواهد آمد و زوجین نمی.توانند بسیاری از رفتارها و عادت یكدیگر را قبول كنند. اینگونه تفاوت.ها خیلی تاثیر.گذار است تفاوت.هایی مثل اختلاف مالی فراوان خانواده.ها، اختلاف سنی زیاد و... همه مسائلی هستند كه می.توانند در موفقیت ازدواج شما تاثیر بدی داشته.باشند، باید به.خوبی روی دلایل مخالفت پدر و مادرتان فكر كنید. اما می.توان گفت مسائلی مانند مسئله سربازی پسر، تحصیلات، .مسئله مالی، خانه و... مسائلی قابل حل هستند و طور طبیعی می.توان برای آنها راه حل پیدا كرد و مشكل غیرقابل حلی نیست.


وقتی مستقیم باید با مادر خواستگارتان صحبت كنید
گاهی پش می.آید كه مخالفت خانواده خواستگار شما آن قدر زیاد است كه تقریبا مسئله را غیرقابل حل می.كند تا حدی كه خواستگار شما تصمیم می.گیرد ارتباط خود را با خانواده.اش قطع كند، در این مواقع این سوال پیش می.آید كه باید این قطع ارتباط را به پای بی.وفایی گذاشت یا به پای عشق فراوان او نسبت به شما؟.! در این مواقع شما باید تشخیص دهید دلیل مخالفت خانواده او چیست. آیا برای این مخالفت خود دلایل قابل.قبولی دارند یا بیشتر به.دلیل غرض.ورزی با این ازدواج مشكل دارندو اصلا منطقی فكر نمی.كنند و شاید حتی قصدشان آزار و اذیت و لجبازی باشد. اگر حالت دوم باشد معمولا بچه.ها تصمیم می.گیرند رابطه.شان را با پدرو.مادر قطع كنند و شاید هم تصمیم چندان غلطی نباشد. البته نباید كانال ارتباطی شما با خانواده خواستگارتان فقط خود پسر باشد، شما به.عنوان یك دختر باید با خانواده او دیدار كنید و دلایل.شان برای مخالفت را از زبان خودشان بشنوید، احتمالا در این شرایط خانواده پسر، چندان تمایلی ندارند كه شما را ببینند ولی اگر واقعا به درستی انتخاب خود اطمینان دارید باید بهای آن را بپردازید و با خانواده.ای كه شما را دوست ندارند دیدار كنید، مثلا می.توانید یك جلسه حضوری با مادر آن پسر بگذارید و تمام حرف.های او را بشنوید و شما نیز حرف.های.تان را به او بزنید، وقتی این حرف.ها به.طور مستقیم زده نشود تبدیل به سوءتفاهم.ها و گره.های بزرگ می.شود. خیلی از مواقع وقتی 2 تا 3 بار این رودرویی صورت می.گیرد بسیاری از مشكلات حل می.شود یا حداقل كمی از بار هیجانی كم می.شود. در این صورت شما هم می.توانید از خودتان دفاع كنید و اگر اشتباه می.كنند آنها را از اشتباه در بیاورید و هم، چرایی خانواده او را از زبان خودشان بشنوید تا خودتان منطقی یا غیرمنطقی بودن مخالفت آنها را بفهمید. فقط مهم این است كه در این صحبت.ها آرامش كامل داشته.باشید و نهایت شرم و فرو.تنی را رعایت كنید و با احترام تمام از خود دفاع كنید. حتما سعی كنید نظر موافق خانواده.ها را به.دست بیاورید تا در آینده در زندگی شما مشكلی پیش نیاید.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 01:37

Truly a lot of awesome material!
achat cialis en suisse costo in farmacia cialis trusted tabled cialis softabs buy cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis ahumada cialis authentique suisse prices on cialis 10 mg sialis the best choice cialis woman
شنبه نهم تیرماه سال 1397 14:22
Ηellо to аll, thhe contents ⲣresent at this sit arе tгuly
awesome fοr people experience, weⅼl, kеep up
thhe nice ԝork fellows.
جمعه هشتم تیرماه سال 1397 08:45
Whаt a data ߋf un-ambiguity and preserveness ߋf precious
familiarity rеgarding unexpected emotions.
شنبه دوم تیرماه سال 1397 02:12
Heyy Ι knoᴡ tһis is off topic Ƅut I was wondering іf you knew օf any widgets І could add to
mү blogg that automatically tweet mү newеst twitter updates.
І'vе been lo᧐king fⲟr ɑ plug-in lіke thius for qᥙite solme tіme and
wass hoping mayƅe yoᥙ wⲟuld hae ѕome experience ԝith somewthing ⅼike
this. Please let me know if yoս гun into anything.
I trսly enjoy reading your blog and I ⅼook forward tto уoᥙr new updates.
شنبه دوم تیرماه سال 1397 02:00
Heyy Ι knoᴡ tһis is off topic Ƅut I was wondering іf you knew օf any widgets І could add to
mү blogg that automatically tweet mү newеst twitter updates.
І'vе been lo᧐king fⲟr ɑ plug-in lіke thius for qᥙite solme tіme and
wass hoping mayƅe yoᥙ wⲟuld hae ѕome experience ԝith somewthing ⅼike
this. Please let me know if yoս гun into anything.
I trսly enjoy reading your blog and I ⅼook forward tto уoᥙr new updates.
جمعه بیست و پنجم خردادماه سال 1397 13:17
Үou actually maке it seewm so easy ѡith your presentaation but I fіnd
һis mattyer to be actually ѕomething ᴡhich
I think I wоuld nevber understand. It ѕeems tooo complex
ɑnd vеry broad fоr mе. I'm looking forward for your
next post, I'll try tߋ get thе hang of it!
پنجشنبه ششم اردیبهشتماه سال 1397 00:29

Amazing information. Regards!
best place to buy online viagra pharmacy buy online price on viagra can you buy viagra without prescriptions how to purchase viagra how can i get viagra online herbal viagra viagra tablets online buy viagra overnight pharmacy order online
شنبه یکم اردیبهشتماه سال 1397 01:20
Thiss iis myy first tiume pay a visit at here and i amm
really plessant to red all at single place.
یکشنبه نوزدهم فروردینماه سال 1397 00:48

You stated that wonderfully!
where do you buy cialis cialis authentique suisse cialis reviews click now buy cialis brand 40 mg cialis what if i take buying brand cialis online venta de cialis canada cialis 5mg billiger cialis generico en mexico cialis side effects
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 23:07

Thanks, Loads of content.

generic cialis at the pharmacy online cialis achat cialis en itali cialis soft tabs for sale cialis tadalafil online cialis 20mg prix en pharmacie where to buy cialis in ontario cialis prezzo in linea basso cialis 5 effetti collaterali prix cialis once a da
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 03:43

Thanks, I like it!
200 cialis coupon buy cheap cialis in uk only here cialis pills cialis generico online enter site 20 mg cialis cost canadian drugs generic cialis comprar cialis 10 espa241a cialis generic cialis online holland cialis generico online
دوشنبه بیست و هشتم اسفندماه سال 1396 04:48

Perfectly voiced of course. !
achat cialis en europe click here cialis daily uk cialis uk cialis lilly tadalafi cialis billig prices for cialis 50mg cialis in sconto bulk cialis cost of cialis per pill generic cialis with dapoxetine
جمعه بیست و چهارم آذرماه سال 1396 16:17
سلام به همه، چطور است، فکر میکنم هر کس در حال گرفتن است
بیشتر از این وب سایت، و نظرات شما برای کاربران جدید دلپذیر است.
چهارشنبه بیست و دوم آذرماه سال 1396 17:30
من ۳ ساله عاشق ی پسرم ولی خانوادم نمیزارن بهمم اعتماد ندارن نمیزارن جایی برم تورو خدا بگین چیکار کنم
دوشنبه سیزدهم آذرماه سال 1396 18:07
کسی لزوما به ایجاد پست های شدید کمک می کند
من می گویم این اولین بار من است
وب سایت خود را به این نقطه ملاقات کردید؟ من با تجزیه و تحلیل شما ساخته شده برای ایجاد این پست واقعی باور نکردنی شگفت زده کرد.
کارت عالی بود!
دوشنبه ششم آذرماه سال 1396 20:32
سلام منم ۱۶سالمه تولدمم نزدیکه چن روزه ام عشقم‌میگه میخام ببینمت اما خانوادم نمیزارن با دوستام یه روز خوش باشیم و جای دور بریم تو رو خدا بگین چیکار کنم
دوشنبه ششم آذرماه سال 1396 17:38
این پست ایده ای را به نفع کاربران جدید ارائه می دهد
وبلاگ نویسی، که واقعا چگونه به انجام وبلاگ نویسی.
پنجشنبه هجدهم آبانماه سال 1396 00:38
با تشکر از ارسال پست های شگفت انگیز! من مطمئنا لذت بردن از خواندن آن، شما اتفاق می افتد به یک نویسنده عالی است.
من همیشه وبلاگ خود را نشانه گذاری میکنم و ممکن است روزی برسد.
من می خواهم شما را تشویق کنم در نهایت پست های عالی خود را ادامه دهید
شب خوبی داشته باشی
یکشنبه نهم مهرماه سال 1396 14:40
سلام خواهش میكنم برام دعا كنین من ٤ ساله بایه پسری اشنا شدم واقعا از ته دل همو انتخاب كردیم اما مامانم راضی نیست خانواده اون كاملا راضین خیلی پسر خوبیه خیلییییی عادل من خیلی رم حساسه توروخدا دعامون كنین
چهارشنبه یکم شهریورماه سال 1396 16:42
سلام من 28 سالمه پنج سال پیش با یه پسر دوست شدم که آلوپسیه. آلوپسی یه بیماری پوستیه که هرکی بهش مبتلا بشه تموم موهای بدنش میریزه فقط رو زیبایی تاثیر داره والا هیچ خطر دیگه ای نداره. خیلی تلاش کرد موهاش برگرده دکترای زیادی رفت ولی بی نتیجه بود 3سال پیش قرار بود بیاد خواستگاریم بهونه آوردم ولی حالا دیگه میخواد بیاد دیگه بهونه ای ندارم راستش خودمم دلم میخواد ازدواج کنم ولی میترسم میترسم بیاد و خونوادم قبولش نکنن نمیخوام از دست بدمش خیلی دوسش دارم اگه نباشه میمیرم نمیخوام بخاطر اینکه مو نداره از دستش بدم تورو خدا بگین چیکار کنم خواهش میکنم کمکم کنید ما به هم خیلی علاقه داریم خیلی همدیگه رو خوب درک میکنیم بخدا کارم شده صبح تا شب گریه میدونم خانوادم راضی نمیشن. نمیخوام بره از زندگیم بره دق میکنم میخوام بقیه عمرمو کنار شاهین باشم اگه از زندگیم بره دیگه هیچ دلیلی برای ادامه زندگی ندارم خودمو میکشم. تورو خدا کمکم کنیدیه راه حل بهم پیشنهاد بدین بگین چطور همه اعضای خونوادمو راضی کنم
سه شنبه دهم مردادماه سال 1396 20:06
Thank you a lot for sharing this with all folks
you actually recognize what you are speaking about! Bookmarked.
Please additionally consult with my site =). We can have a
hyperlink change contract between us
دوشنبه نهم مردادماه سال 1396 22:24
Just desire to say your article is as amazing. The clarity to your submit is simply
excellent and that i could assume you are knowledgeable on this subject.

Fine along with your permission allow me to grab your
RSS feed to keep updated with drawing close post.
Thank you one million and please keep up the rewarding work.
سه شنبه شانزدهم خردادماه سال 1396 12:38
به این آدرس ایدیم پیام بدیدخواهش میکنم کمکم کنید nafss953 یاnafas9533
سه شنبه شانزدهم خردادماه سال 1396 12:35
سلام باعرض خسته نباشیدمن به یه پسرعلاقه دارم اومده خاستگاری اما خانواده جواب منفی میدن پسرازنظراقتصادی واخلاقی عالیه خانوادشم خوبن به منم نمیگن خاستگاریت اومدن من چندوقت دیگ وارد۱۸سال میشم دارم عذاب میکشم عاشقشم لطفا راهنماییم کنید
سه شنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1396 05:08
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین اصل آیا واقعا
کار بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما قادر
به من مؤمن متاسفانه تنها برای while.
من این کردم مشکل خود را با جهش در منطق و شما
خواهد را خوب به کمک پر کسانی که شکاف.
اگر شما که می توانید انجام من را قطعا تا پایان در گم.
دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1396 17:15
Awesome article.
دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1396 16:50
Hello, I want to subscribe for this web site to obtain newest updates, therefore
where can i do it please assist.
دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1396 14:30
What's up, this weekend is fastidious for me, since this time
i am reading this great educational piece of writing here at my house.
دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1396 11:37
Ahaa, its pleasant discussion regarding this article at this place at this website,
I have read all that, so now me also commenting at this place.
دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1396 06:29
I do consider all of the concepts you've offered to your post.
They are very convincing and will certainly work.
Still, the posts are very short for starters. Could
you please prolong them a little from next time?
Thanks for the post.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


سلام به وبلاک من خوش اومدید من علیرضا 23 ساله فارغ التحصیل روانشناسی دانشگاه یزد
ساکن یزدم
خیلی خوشحال میشم با نظراتتون من را راهنمایی کنید

مدیر وبلاگ : علی رضا دره زرشکی
صفحات جانبی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطلبی بذارم

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
من و تو