تبلیغات
روان شناسی - چه زمانی خانواده.ها راضی می.شوند؟
 
روان شناسی
من از یاد دادن آنچه كه یاد گرفته ام، هرگز خسته نشده ام. این تنها خدمت ناچیزی است كه می توانم آن را به خود نسبت دهم
 
 
شنبه سی و یکم تیرماه سال 1391 :: نویسنده : علی رضا دره زرشکی
گاهی مخالفت خانواده.ای فقط به دلایل سطحی است یعنی بدون دلیل ایراد می.گیرند، یعنی همه چیز زوج، كاملا به هم می.خورد و حتی نظر مشاور نیز این است كه این زوج می.توانند ازدواج موفقی داشته.باشند اما خانواده می.خواهند براساس احساسات و حتی گاهی غرض.ورزی مخالفت كنند مثل این.كه من از این دختر خوشم نمی.آید! یا... در واقع آنها چون احساس می.كنند كنار گذاشته شده.اند وارد لجبازی می.شوند. به.طور طبیعی ما نباید به راحتی از انتخاب.های.مان بگذریم، یك .جاهایی هم باید ایستاد و جنگید. در این مواقع ممكن است پدر و .مادر وقتی ایستادگی فرزند را می.بینند به مرور قبول كنند و با موضوع كنار بیایند ولی این امر زمان می.خواهد. پیشنهاد من به زوجین این است كه این زمان را به پدرو.مادر بدهند و یك.باره به سراغ كودتا نروند و سعی كنند اعتماد والدین.شان را در طول زمان جلب كنند. معمولا در 60 تا 70 درصد موارد این اتفاق می.افتد یعنی وقتی به پدرو.مادر زمان می.دهند و از راه.هایی استفاده می.كنند كه اعتماد آنها را جلب كنند به مرور والدین راضی می.شوند.
 
گ
چگونه از این سد عبور كنید
زمانی كه پدر و مادر به هیچ وجه راضی نمی.شوند و به عبارتی اصلا حاضر نیستند حرف.های شما را بشنوند یا طرف مقابل را ببینند، شرایطی است كه شما هر راهی را بروید به بن.بست می.خورید و باید بدانید كه الان زمان قانع كردن پدرو.مادر نیست، شما باید صبر كنید تا پدر و مادر از فضای عاطفی و هیجانی خود بیرون بیایند چون در فضای هیجانی آدم.ها نمی.توانند خوب به مسئله نگاه كنند و خوب تصمیم بگیرند و با غرض به مسئله نگاه می.كنند. بنابراین دختر و پسر باید با درایت و صبوری صبر كنند تا زمان مناسب برای حرف زدن فرا برسد حالا این زمان ممكن است یك هفته دیگر، یك ماه دیگر یا حتی 2 سال دیگر باشد. در این.گونه موارد كه والدین یك طرف یا هر دو طرف مخالف هستند مشورت با یك مشاور می.تواند خیلی مفید باشد تا هم از انتخاب خود اطمینان پیدا كنند و هم بفهمند آیا با توجه به شرایط خاص.شان صلاح است ادامه دهند یا نه؟ وهم اینكه با راه حل.های مفید آشنا شوند. اولین راه.حل این است كه كم كم از اطرافیان كمك بگیرید كسی كه می.تواند بی.غرض باشد و در عین حال روی پدرو.مادر شما تاثیرگذار باشد را وارد ماجرا كنید مثلا برادر یا خواهرتان یا...را با فرد انتخابی خود آشنا كنید، از آنجا كه او از احساس پدر و مادر شما فاصله دارد می.تواند بهتر، موقعیت را ببیند و در این حالت وقتی پدر و مادر شما موافقت یك نفر دیگر به جز شما را در اطرافیان می.بینند كمی تحت.تاثیر قرار گرفته و شاید متوجه اشتباه خود بشوند.در آرامش حرف بزنید
راه.حل دیگر این است كه به مرور زمان در برخی از روزها و گاهی با یكی از پدر یا مادر نه هر دو با هم از احساس.تان صحبت كنید سعی كنید در این صحبت.ها فضا را كاملا آرام نگه دارید تا به دور از فضای هیجانی در مورد خودتان، در مورد آن فرد، در مورد احساس.تان، در مورد انتخاب.تان و حتی در مورد این.كه احساس و نگرانی پدر و مادر را درك می.كنید با آنها صحبت كنید. خیلی از اوقات یكی از دلایل اصلی كه مشكل بین بچه.ها و پدر و مادر حل نمی.شود به این دلیل است كه بچه.ها هم در آن فضای هیجانی قرار می.گیرند، یعنی وقتی پدر و مادر به هر طریق مخالفت خود را اعلام می.كنند آنها نیز برخورد نامناسبی مثل قهر یا دعوا می.كنند. پیشنهاد من این است كه حفظ آرامش و رفتار مناسب و آرام در یك زمان مناسب بهترین راه.حل است. وقتی پدر شما آرام است بهتر به حرف.های شما گوش می.دهد. البته توجه كنید باید صحبت خود را با این شروع كنید كه او و نگرانی.اش را درك می.كنید و به پدر یا ماد.ر خود بفهمانید كه كاملا تمام احساسات او را می.فهمید تا راه را برای گفت.وگو باز كنید.
 
وقتی با مخالفت شدید خانواده مواجه هستید..
در اینجا دو راه دارید یا اینكه تسلیم شوید و انتخاب خود را كنار بگذارید و قبول كنید نمی.شود یا اینكه با ایستادگی به این سمت بروید كه من انتخابم را كرده.ام و می.خواهم پای آن بایستم یعنی آن.قدر از انتخاب خود مطمئن هستید! اما باید بدانید كه این مطمئن بودن پارامترهایی دارد یعنی تنها یك احساس و عشق نیست مثل این.كه شما طرف مقابل.تان را به لحاظ خانوادگی، تحصیلات، ظاهر، شخصیت و...قبول كرده.اید و تنها مورد، همین مخالفت والدین است كه یك پارامتر تاثیر.گذار است. ایستادگی شما در اینجا یا مشكل را حل می.كند یا اینكه شما مجبور می.شوید به زندگی خود ادامه دهید اما باید بدانید این مخالفت در بخش.های مختلف زندگی شما خود را نشان می.دهد، از زمان خواستگاری تا مراسم عروسی و رفت.وآمد.ها و... و مسلما تبعات آن در زندگی شما همیشه وجود خواهد داشت.

در این موارد مخالفت خانواده.ها را جدی بگیرید
وقتی 2 نفر خانواده.هایی با اعتقادات مذهبی متفاوت دارند، مثل اینكه یك خانواده كاملا غیرمذهبی و خانواده دیگر كاملا مذهبی است، در این صورت وقتی خانواده.ها با هم روبه.رو می.شوند احتمالا اتفاقات مختلفی خواهد افتاد. در اینگونه ازدواج.ها احتمالا بعدها مشكلات فراوانی پیش خواهد آمد و زوجین نمی.توانند بسیاری از رفتارها و عادت یكدیگر را قبول كنند. اینگونه تفاوت.ها خیلی تاثیر.گذار است تفاوت.هایی مثل اختلاف مالی فراوان خانواده.ها، اختلاف سنی زیاد و... همه مسائلی هستند كه می.توانند در موفقیت ازدواج شما تاثیر بدی داشته.باشند، باید به.خوبی روی دلایل مخالفت پدر و مادرتان فكر كنید. اما می.توان گفت مسائلی مانند مسئله سربازی پسر، تحصیلات، .مسئله مالی، خانه و... مسائلی قابل حل هستند و طور طبیعی می.توان برای آنها راه حل پیدا كرد و مشكل غیرقابل حلی نیست.


وقتی مستقیم باید با مادر خواستگارتان صحبت كنید
گاهی پش می.آید كه مخالفت خانواده خواستگار شما آن قدر زیاد است كه تقریبا مسئله را غیرقابل حل می.كند تا حدی كه خواستگار شما تصمیم می.گیرد ارتباط خود را با خانواده.اش قطع كند، در این مواقع این سوال پیش می.آید كه باید این قطع ارتباط را به پای بی.وفایی گذاشت یا به پای عشق فراوان او نسبت به شما؟.! در این مواقع شما باید تشخیص دهید دلیل مخالفت خانواده او چیست. آیا برای این مخالفت خود دلایل قابل.قبولی دارند یا بیشتر به.دلیل غرض.ورزی با این ازدواج مشكل دارندو اصلا منطقی فكر نمی.كنند و شاید حتی قصدشان آزار و اذیت و لجبازی باشد. اگر حالت دوم باشد معمولا بچه.ها تصمیم می.گیرند رابطه.شان را با پدرو.مادر قطع كنند و شاید هم تصمیم چندان غلطی نباشد. البته نباید كانال ارتباطی شما با خانواده خواستگارتان فقط خود پسر باشد، شما به.عنوان یك دختر باید با خانواده او دیدار كنید و دلایل.شان برای مخالفت را از زبان خودشان بشنوید، احتمالا در این شرایط خانواده پسر، چندان تمایلی ندارند كه شما را ببینند ولی اگر واقعا به درستی انتخاب خود اطمینان دارید باید بهای آن را بپردازید و با خانواده.ای كه شما را دوست ندارند دیدار كنید، مثلا می.توانید یك جلسه حضوری با مادر آن پسر بگذارید و تمام حرف.های او را بشنوید و شما نیز حرف.های.تان را به او بزنید، وقتی این حرف.ها به.طور مستقیم زده نشود تبدیل به سوءتفاهم.ها و گره.های بزرگ می.شود. خیلی از مواقع وقتی 2 تا 3 بار این رودرویی صورت می.گیرد بسیاری از مشكلات حل می.شود یا حداقل كمی از بار هیجانی كم می.شود. در این صورت شما هم می.توانید از خودتان دفاع كنید و اگر اشتباه می.كنند آنها را از اشتباه در بیاورید و هم، چرایی خانواده او را از زبان خودشان بشنوید تا خودتان منطقی یا غیرمنطقی بودن مخالفت آنها را بفهمید. فقط مهم این است كه در این صحبت.ها آرامش كامل داشته.باشید و نهایت شرم و فرو.تنی را رعایت كنید و با احترام تمام از خود دفاع كنید. حتما سعی كنید نظر موافق خانواده.ها را به.دست بیاورید تا در آینده در زندگی شما مشكلی پیش نیاید.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه پانزدهم آذرماه سال 1397 02:14

Thanks, A good amount of info.

weblink price cialis buy generic cialis cialis 20mg prix en pharmacie tadalafil 5mg only now cialis for sale in us 5 mg cialis coupon printable price cialis per pill cialis 100 mg 30 tablet buy cialis online cheapest generic cialis review uk
سه شنبه سیزدهم آذرماه سال 1397 11:08

Really a lot of awesome info.
acquistare cialis internet cialis sicuro in linea click here cialis daily uk order a sample of cialis cialis 20 mg effectiveness warnings for cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis kaufen bankberweisung click here to buy cialis pastillas cialis y alcoho
دوشنبه دوازدهم آذرماه سال 1397 23:27

With thanks! I value this.
purchasing cialis on the internet cialis cost discount cialis callus cialis 5mg prix cialis generique cialis vs viagra ou acheter du cialis pas cher cialis 20 mg cut in half cialis generico lilly
یکشنبه یازدهم آذرماه سال 1397 22:56

Amazing loads of terrific tips.
cialis tablets australia cialis 5 mg buy what is cialis cialis online holland we recommend cialis best buy cialis 5mg prix cialis online nederland we like it safe cheap cialis buy cialis cheap 10 mg where do you buy cialis
شنبه دهم آذرماه سال 1397 09:51

Really lots of beneficial advice.
cialis 20 mg best price generic cialis 20mg uk buy cialis online order generic cialis online opinioni cialis generico generic cialis levitra cialis lowest price cialis 5 mg effetti collateral buy cialis cialis therapie
جمعه نهم آذرماه سال 1397 10:36

Fine tips. Thanks a lot.
cialis prezzo di mercato ou acheter du cialis pas cher cialis farmacias guadalajara cialis prezzo in linea basso we use it cialis online store cialis generique interactions for cialis cialis 20 mg cialis coupons free generic cialis
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 12:13

Incredible lots of wonderful knowledge.
click here to buy cialis canada discount drugs cialis calis buy cialis online tesco price cialis cialis free trial brand cialis nl buy cialis uk no prescription cialis 20mg cialis cost
چهارشنبه هفتم آذرماه سال 1397 23:37

You said that terrifically.
get cheap cialis link for you cialis price achat cialis en itali cialis rckenschmerzen buying cialis overnight buying cialis on internet if a woman takes a mans cialis cialis tablets for sale tadalafil generic order a sample of cialis
چهارشنبه هفتم آذرماه سال 1397 11:31

Thanks a lot! I appreciate it.
generic cialis 20mg tablets if a woman takes a mans cialis acheter cialis meilleur pri generic cialis pill online cialis ahumada precios cialis peru cialis free trial click now cialis from canada cialis generika in deutschland kaufen cialis 20 mg cost
دوشنبه شانزدهم مهرماه سال 1397 02:20
http://moshaverebama.com
ممنون از مطالب خوبتون
دوشنبه نهم مهرماه سال 1397 19:25

With thanks, I value it.
cialis sale online cialis generique cialis italia gratis price cialis wal mart pharmacy cialis without a doctor's prescription acheter du cialis a geneve cialis generico postepay free cialis cialis australia org click here take cialis
چهارشنبه بیست و هشتم شهریورماه سال 1397 11:53

You actually suggested that very well.
where to buy cialis in ontario cialis online deutschland side effects of cialis cialis kaufen bankberweisung female cialis no prescription cuanto cuesta cialis yaho wow cialis tadalafil 100mg generic cialis at walmart if a woman takes a mans cialis cilas
شنبه هفدهم شهریورماه سال 1397 15:03
سلام من می خواهم کلاس نرم اما مادرو پدرم نمیذارن بگین چیکار کنم فقط این جلسه رو نمیخوام تورو خدا کمک کنین
جمعه شانزدهم شهریورماه سال 1397 12:40
Hey there! І cⲟuld һave sworn І'vе been to this website before Ьut after browsiing tһrough some of
the post Ӏ realized іt'ѕ new to me. Anyһow,
I'm definitely delightdd Ӏ found it and I'll Ье book-marking аnd checking back frequently!
سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 00:37

Truly a lot of awesome material!
achat cialis en suisse costo in farmacia cialis trusted tabled cialis softabs buy cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis ahumada cialis authentique suisse prices on cialis 10 mg sialis the best choice cialis woman
شنبه نهم تیرماه سال 1397 13:22
Ηellо to аll, thhe contents ⲣresent at this sit arе tгuly
awesome fοr people experience, weⅼl, kеep up
thhe nice ԝork fellows.
جمعه هشتم تیرماه سال 1397 07:45
Whаt a data ߋf un-ambiguity and preserveness ߋf precious
familiarity rеgarding unexpected emotions.
شنبه دوم تیرماه سال 1397 01:12
Heyy Ι knoᴡ tһis is off topic Ƅut I was wondering іf you knew օf any widgets І could add to
mү blogg that automatically tweet mү newеst twitter updates.
І'vе been lo᧐king fⲟr ɑ plug-in lіke thius for qᥙite solme tіme and
wass hoping mayƅe yoᥙ wⲟuld hae ѕome experience ԝith somewthing ⅼike
this. Please let me know if yoս гun into anything.
I trսly enjoy reading your blog and I ⅼook forward tto уoᥙr new updates.
شنبه دوم تیرماه سال 1397 01:00
Heyy Ι knoᴡ tһis is off topic Ƅut I was wondering іf you knew օf any widgets І could add to
mү blogg that automatically tweet mү newеst twitter updates.
І'vе been lo᧐king fⲟr ɑ plug-in lіke thius for qᥙite solme tіme and
wass hoping mayƅe yoᥙ wⲟuld hae ѕome experience ԝith somewthing ⅼike
this. Please let me know if yoս гun into anything.
I trսly enjoy reading your blog and I ⅼook forward tto уoᥙr new updates.
جمعه بیست و پنجم خردادماه سال 1397 12:17
Үou actually maке it seewm so easy ѡith your presentaation but I fіnd
һis mattyer to be actually ѕomething ᴡhich
I think I wоuld nevber understand. It ѕeems tooo complex
ɑnd vеry broad fоr mе. I'm looking forward for your
next post, I'll try tߋ get thе hang of it!
چهارشنبه پنجم اردیبهشتماه سال 1397 23:29

Amazing information. Regards!
best place to buy online viagra pharmacy buy online price on viagra can you buy viagra without prescriptions how to purchase viagra how can i get viagra online herbal viagra viagra tablets online buy viagra overnight pharmacy order online
شنبه یکم اردیبهشتماه سال 1397 00:20
Thiss iis myy first tiume pay a visit at here and i amm
really plessant to red all at single place.
شنبه هجدهم فروردینماه سال 1397 23:48

You stated that wonderfully!
where do you buy cialis cialis authentique suisse cialis reviews click now buy cialis brand 40 mg cialis what if i take buying brand cialis online venta de cialis canada cialis 5mg billiger cialis generico en mexico cialis side effects
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 22:07

Thanks, Loads of content.

generic cialis at the pharmacy online cialis achat cialis en itali cialis soft tabs for sale cialis tadalafil online cialis 20mg prix en pharmacie where to buy cialis in ontario cialis prezzo in linea basso cialis 5 effetti collaterali prix cialis once a da
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 02:43

Thanks, I like it!
200 cialis coupon buy cheap cialis in uk only here cialis pills cialis generico online enter site 20 mg cialis cost canadian drugs generic cialis comprar cialis 10 espa241a cialis generic cialis online holland cialis generico online
دوشنبه بیست و هشتم اسفندماه سال 1396 04:48

Perfectly voiced of course. !
achat cialis en europe click here cialis daily uk cialis uk cialis lilly tadalafi cialis billig prices for cialis 50mg cialis in sconto bulk cialis cost of cialis per pill generic cialis with dapoxetine
جمعه بیست و چهارم آذرماه سال 1396 16:17
سلام به همه، چطور است، فکر میکنم هر کس در حال گرفتن است
بیشتر از این وب سایت، و نظرات شما برای کاربران جدید دلپذیر است.
چهارشنبه بیست و دوم آذرماه سال 1396 17:30
من ۳ ساله عاشق ی پسرم ولی خانوادم نمیزارن بهمم اعتماد ندارن نمیزارن جایی برم تورو خدا بگین چیکار کنم
دوشنبه سیزدهم آذرماه سال 1396 18:07
کسی لزوما به ایجاد پست های شدید کمک می کند
من می گویم این اولین بار من است
وب سایت خود را به این نقطه ملاقات کردید؟ من با تجزیه و تحلیل شما ساخته شده برای ایجاد این پست واقعی باور نکردنی شگفت زده کرد.
کارت عالی بود!
دوشنبه ششم آذرماه سال 1396 20:32
سلام منم ۱۶سالمه تولدمم نزدیکه چن روزه ام عشقم‌میگه میخام ببینمت اما خانوادم نمیزارن با دوستام یه روز خوش باشیم و جای دور بریم تو رو خدا بگین چیکار کنم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


سلام به وبلاک من خوش اومدید من علیرضا 23 ساله فارغ التحصیل روانشناسی دانشگاه یزد
ساکن یزدم
خیلی خوشحال میشم با نظراتتون من را راهنمایی کنید

مدیر وبلاگ : علی رضا دره زرشکی
صفحات جانبی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطلبی بذارم

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
من و تو